คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน ข้อเสนอแนะกับนวัตกรรม : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของ “Thailand 4.0” ก็คือ “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม”

เรื่องของ “นวัตกรรม” นั้น มักจะเกิดจากการคิดใหม่ทำใหม่ ดังนั้น “ข้อเสนอแนะ” จึงมีความสำคัญมากขึ้นทุกที เพราะเป็นที่มาของเรื่องใหม่ๆ

ปรมาจารย์ด้านการบริหารจัดการให้คำนิยาม “องค์กรที่ยั่งยืน” ว่า องค์กรที่มีผลประกอบการที่ดีเลิศ จนสามารถดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 1 ชั่วคน (ประมาณ 60 ปี)

ดังนั้น “องค์กรที่ยั่งยืน” จึงมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ถูกใจลูกค้า ตลอดเวลายาวนาน ซึ่งมี “ตรายี่ห้อ” เป็นหลักประกันคุณภาพ อันเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในปัจจุบัน

ทุกวันนี้ องค์ประกอบที่สำคัญของ “หลักการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม” หรือ TQM (Total Quality Management) อย่างหนึ่ง คือ “ข้อเสนอแนะ” ของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจก้าวไปไกลว่าประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา โดยผ่านกิจกรรมซึ่งเราอาจรู้จักกันดีในชื่อของ “วงจรคุณภาพ” หรือ “Quality Circle”

การสร้าง “วัฒนธรรมแห่งการเสนอแนะ” จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้าง “นวัตกรรม” ในตัวสินค้าบริการและวิธีการบริหารจัดการ ซึ่งทำให้กิจการของเรามีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างมีคุณภาพ

องค์กรควรจะต้องยึดในหลักการที่ว่า “คนทำงานคือคนที่รู้ดีที่สุด” ดังนั้น คนทำงานจึงต้องเป็นคนที่เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงจุดบกพร่องและแก้ปัญหาต่างๆ ในงานที่ตนทำ

องค์กรจึงจำเป็นต้องมีแนวคิดใหม่ๆ กระบวนการที่ทีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม บริการที่สร้างคุณค่า และแนวทางใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต

ขั้นตอนในการสร้างแรงจูงใจและวัฒนธรรมแห่งการเสนอแนะ มักจะเริ่มด้วยการชักชวนให้พนักงานมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่และปัญหาเรื่องต่างๆ ให้มากๆ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะแล้ว ผู้บริหารก็ต้องตอบสนองต่อข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยต้องเปิดใจยอมรับข้อเสนอของบุคลากรในทุกระดับ และต้องตอบอย่างชัดเจนว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้ เพื่อแสดงให้พนักงานเห็นถึงความจริงใจของผู้บริหารในความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่เป็นเลิศ

เราจึงต้องพยายามเปลี่ยนความคิดเดิมของพนักงานที่ว่า “ปิดปากเงียบและทำตามคำสั่งเจ้านายเป็นดีที่สุด” โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรด้วย

สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับผม !

วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สตูลจัดงาน ‘Amazing Countdown 2019’ ชายหาดปากบารา คาดนับหมื่นคนเข้าร่วม เงินสะพัด25ล้าน
บทความถัดไปกรมขนส่งฯเข้มสั่งเปลี่ยนรถโดยสาร 2 คัน หลังออกตรวจ27-28ธ.ค.