ประชาธิปไตย DIY โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

สวัสดีปีใหม่ครับ ก้าวขึ้นสู่ปีใหม่อีกปีหนึ่ง เป็นปีแห่งการเมืองการเลือกตั้งของประชาชนชาวไทย แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังไม่ยุติบทบาทเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบอกว่าพยายามไม่ใช้มาตรา 44 (ถ้าไม่จำเป็น) – แต่หากจำเป็นก็ไม่ควรใช้ มีกฎหมายอีกมากมายที่ใช้ได้ยามปกติ

วันก่อนเห็นว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกเดือนหนึ่ง เป็นวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

เท็จจริงวันนี้คงรู้กันแล้ว

โถ – คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ยังไม่ทันทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะเลื่อนวันเลือกตั้งเสียแล้ว

ไม่เป็นไร เลื่อนออกไปเพียงเดือนเดียว ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองเขาจะได้มีเวลาหาเสียงเพิ่มอีกเกือบเดือน ช่วยให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งรู้จักผู้สมัครในเขตของตัวมากขึ้น อาจรวมไปถึงต้องเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่ส่งใครเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่หากไม่เลื่อนก็ดี อะไรที่เตรียมตัวมาแล้วจะได้เดินหน้าต่อไปตามกำหนด โดยเฉพาะรัฐบาลใหม่

วันนี้ มีหนังสือเล่มหนึ่งให้อ่านกันทั้งนักการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีโอกาสออกเสียงเลือกตั้ง

เพราะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือผู้ที่ใช้ชีวิตสัมผัส “การเมือง” มาหลายแง่มุม ทั้งในมุมคนดู ผู้เล่นในสนาม และผู้คุมกฎ ได้เห็นวัฏจักรเวียนวนของการเลือกตั้ง – รัฐประหาร ฉีกและเขียนรัฐธรรมนูญใหม่มาหลายต่อหลายครั้ง ผู้ซึ่งอาจารย์ประเวศ วะสี เชื่อว่ามีความฝันใหญ่ (Big Dream) ที่อยากเห็นคนไทยทั้งประเทศออกจากถ้ำแห่งวิกฤตการณ์ทางการเมืองให้ได้

อาจารย์ประเวศบอกว่า ความฝันยิ่งใหญ่ยิ่งมีพลัง แต่คนไทยมักขาดความฝันและความคิดใหญ่ เพราะการศึกษาแบบท่องวิชาที่ดำเนินมากว่า 100 ปี ประเทศจึงขาดพลังที่จะออกจากวิกฤตที่ซับซ้อนและยาก

แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ!

เพราะไม่ได้พัฒนาพลังพลเมืองที่ตื่นรู้ การพัฒนาการเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาศีลธรรม โดยไม่พัฒนาพลังพลเมือง ไม่มีทางสำเร็จ เพราะพลังพลเมืองเป็นปัจจัยชี้ขาดที่ทำให้การเมืองดี เศรษฐกิจดี และศีลธรรมดี แต่คำถามก็คือ แล้วมีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างพลังพลเมืองได้อย่างกว้างขวาง

ผู้ให้คำตอบนี้คือ ดร.ประวิช รัตนเพียร ในหนังสือชื่อ “ประชาธิปไตย DIY”

ดร.ประวิชยกอมตะวาจาของ อับราฮัม ลินคอล์น อดีตประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกาที่ว่า

“ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” ขึ้นมากล่าวถึง และเชื่อว่า การสร้างประชาธิปไตยที่ “คน” จึงเป็นความฝันของนักประชาธิปไตยทั้งหลายที่ต้องการให้เกิดขึ้นจริง

ดร.ประวิชมั่นใจว่าประชาธิปไตยที่มีแต่โครงสร้าง “ส่วนบน” ไม่อาจตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนได้ หากไม่มีรากฐานที่เข้มแข็ง คือ ประชาธิปไตยที่อยู่ในวิถีชีวิตและจิตสำนึกของผู้คน

จาก 4 ปี 8 เดือนของการทำงานในบทบาทคณะกรรมการการเลือกตั้ง “เป็นช่วงชีวิตที่ผมเดินทางมากที่สุด ไปทั่วทุกจังหวัดเท่าที่จะทำได้ เพื่อไปร่วมเป็นกำลังใจ พูดคุยแลกเปลี่ยน และติดตามการดำเนินงานทั่วประเทศ… บทพิสูจน์ที่น่ายินดีที่สุด คือ ในวันนี้ ทุกฝ่ายต่างเห็นความสำคัญของการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน”

หนังสือเล่มนี้ชื่อ “ประชาธิปไตย DIY” – Democracy ‘Do it yourself’ ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่า “ประชาธิปไตย” เริ่มง่ายๆ ด้วยตัวเรา

คำนิยมโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสีบอกไว้ว่า “ผมขอเสนอแนะให้เพื่อนคนไทยได้อ่าน “ประชาธิปไตย DIY” ของ ดร.ประวิช รัตนเพียร เล่มนี้อย่างกว้างขวาง และเกิดความบันดาลใจที่จะร่วมกันถักทอเครือข่ายพลังพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยและการพัฒนาอย่าง
บูรณาการให้เต็มแผ่นดิน”

ประชาธิปไตย DIY มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดทำ ราคา 260 บาท

บทความก่อนหน้านี้‘ธนาธร’ ชี้ ความวุ่นวายไม่ได้เกิดจากเลือกตั้ง แต่เกิดจากคสช.ทำลายความหวังปชช.
บทความถัดไปตั้งปณิธาน ปฏิญาณตน ของนักเรียน : กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข