เหยี่ยวถลาลม : ‘ตำรวจ’เปลี่ยนได้

ถ้าสังเกต หลังรัฐประหารทุกครั้งมักชูธงให้ “ปฏิรูปตำรวจ” กันทุกทีตำรวจถูกทุบถูกตีถูกชำแหละไม่มีชิ้นดี มีส่วนจริงบ้างเท็จบ้างนั่นก็แล้วแต่กระแสที่จุดกันขึ้นมา

แต่กล่าวได้ว่า เมื่อถึงคราวตำรวจถูกหยิบขึ้นเขียง ทุกคณะทำงานปฏิรูปล้วนพบกับความล้มเหลว

ทำไมเป็นเช่นนั้นไปได้?

“ตำรวจ” เป็นองค์กรสำคัญอย่างยิ่งในระบบยุติธรรม ชอบเรียกกันว่าเป็น “ต้นธาร” ของกระบวนการยุติธรรม

ด้วยเหตุที่เป็น “จุดเริ่มต้น” ของการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่องค์กรอื่น อาทิ อัยการ และศาล จะวินิจฉัยและตัดสิน องค์กรตำรวจจึงตกเป็น “เป้า” การยึดครองของผู้มีอำนาจการเมือง

ไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลจากรัฐประหารนิยมใช้ตำรวจเป็น “เครื่องมือ” ชิ้นหนึ่งสำหรับ “รับใช้”

ด้านหนึ่ง สนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลฝ่ายตน กับอีกด้าน ใช้บั่นทอน ทำลายฝ่ายตรงข้าม

คำว่า “ปฏิรูปตำรวจ” จึงมักเป็นเพียงการขู่กรรโชกให้ยอมสยบ

เมื่อการเจรจาได้ข้อยุติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น !

รูดม่านปิดฉากปฏิรูปตำรวจ

วันนี้กลับมีอีกแนวทางหนึ่งปรากฏขึ้น

“ปฏิรูปสวัสดิการตำรวจ”

ต่างไปจากการขู่กรรโชก

นี่เป็นการนำเสนอเพื่อ “ให้” เป็นการ “เอาใจ” ถึงระดับรากหญ้าหรือชั้นผู้น้อยของตำรวจ

ไม่ใช่การเจรจาต่อรองในที่ลับเพื่อแลกผลประโยชน์กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

การปฏิรูปสวัสดิการมีความเป็นไปได้

พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ร่อนสารหาเสียงกับตำรวจ

มีศึกมาประชิดและตำรวจต้องออกรบทุกวัน

พรรคประชานิยมจะปฏิรูปสวัสดิการตำรวจทุกด้านด้วยการจัดตั้ง “กองทุนป้องกันปราบปราม” หาเงินและมีเงินเพียงพอมาจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มให้กับตำรวจชั้นประทวนคนละ 10,000 บาทต่อเดือน ส่วนตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ปฏิบัติงานคนละ 20,000 บาทต่อเดือน

ตำรวจจะมีรายได้พอใช้ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

เพิ่มสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลให้ทั่วถึง ให้มีอาคารรักษาพยาบาลข้าราชการตำรวจครบทุกจังหวัด

สร้างอาคารที่พักเพิ่มอีก 60,000 ห้อง

ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามจริง

จัดตั้งธนาคารดอกเบี้ยต่ำ

“ประชานิยม” มากมาย ประชานิยมจริงๆ ตรงๆ ไม่อ้อมค้อมแต่ก็มี “เหตุผล” น่ารับฟัง

“ต้นธาร” กระบวนการยุติธรรมจะเปลี่ยนไปถ้าเริ่มจากการ “ปฏิรูปสวัสดิการ” ให้กับตำรวจเสียก่อน !?!!

บทความก่อนหน้านี้พาราควอตคลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ฆาตกรร้ายฆ่าประชาชนตายผ่อนส่ง โดย ผดุง จิตเจือจุน
บทความถัดไปลุงหมี ชายพิการชาวพิษณุโลกปั่นวีลแชร์เชียงใหม่-นราธิวาส ระดมทุนช่วยโรงพยาบาล 3 จว.ภาคใต้