คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน ต่อยอดด้วยรอยยิ้ม : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ในยุคของ “Thailand 4.0” ที่เราตั้งต้องการสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ในสินค้าและบริการของเราด้วย “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม” นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะไปถึงจุดนั้นได้ก็คือการพัฒนาบุคลากรของเราให้พร้อมซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของเรา

นักวิชาการหลายท่าน บอกว่าทุกวันนี้ เราเป็นได้แค่ 2.5

เพราะคนของเรายังไม่พร้อม แต่เราก็มีโอกาสที่จะสร้างคนของเราได้ โดยเฉพาะเรื่องของความพร้อมใน “นวัตกรรมในการบริการ” (Service Innovation)

ในทรรศนะส่วนตัวของผมนั้น ผมคิดว่าถ้าเราจะสู้เรื่องของเทคโนโลยีคงจะไม่ง่ายนัก แต่ถ้าเราต้องการพัฒนาคนไทยแล้ว เรื่องนี้เป็นไปได้ไม่ยากเลย เพราะเรามีจุดแข็งหลายอย่างที่คนต่างประเทศไม่มี โดยเฉพาะเรื่องของการยิ้ม การบริการ และจิตใจที่ต้อนรับขับสู้เสมอ

หลายวันก่อน มีผู้เขียน (ไม่ระบุนาม) เผยแพร่ทางเว็บว่า เราน่าจะให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาคนทางด้านทักษะของซอฟต์ สกิล” (Soft Skills Development) ซึ่งเสนอไว้ 9 ทักษะ อันได้แก่ (1) การบริหารเวลา (Time Management) (2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) (3) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) (4) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) (5) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) (6) การสื่อสาร (Communication) (7) การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving) (8) การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ (Critical Thinking and Decision-making) และ (9) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ทักษะข้างต้นนี้ผมเห็นว่า ทักษะที่ (8) และ (9) มีความสำคัญยิ่ง

เพราะในยุคแห่งข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data ที่กำลังกล่าวขานกันมากขึ้นทุกที การรู้จักตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ ตีความ ประเมินทางเลือกและตัดสินใจ เพื่อให้องค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์สูงสุด และเกิดความผิดพลาดน้อย จึงสำคัญยิ่ง

ส่วนความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากความพยายามสร้างบางอย่างที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็น ถือว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากในยุค 4.0 ทักษะนี้ยังเป็นการรวมเอาหลายๆ ทักษะย่อยเข้าด้วยกัน เช่น การเป็นนักสังเกต การเป็นคนขี้สงสัยขี้ถาม ความช่างคิดช่างฝัน เป็นต้น

ความคิดสร้างสรรค์ที่ว่านี้จึงไม่ใช่จำกัดอยู่ในงานศิลปะตามที่คนทั่วไปเข้าใจเท่านั้น แต่ยังสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้กับงานต่างๆ ที่ทำอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น “วิธีการทำงาน” และการออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่สามารถสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรด้วย

นอกจากทักษะความชำนาญข้างต้นแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความสามารถในการ “ต่อยอด” จากจุดแข็งของเราที่คนทั่วโลกยอมรับ นั่นคือ “รอยยิ้มพิมพ์ใจ” ที่ปรากฏประจำบนใบหน้าของคนไทย ซึ่งยากจะหาคนชาติใดเทียบได้ รวมตลอดถึงความเต็มใจในงานบริการที่ทุกระดับประทับใจ ครับผม!

วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘แทค’ ทวีตเจ็บ ยุคไหนฝนตกหนัก ก็น้ำท่วม ‘ต่อให้มีอุโมงค์ใหญ่ ก็ช่วยไม่ได้ ถ้ายังมักง่าย’
บทความถัดไป‘ทูลกระหม่อม’ ทรงโพสต์ เจอบ่อน้ำใหญ่ยักษ์ที่เกาหลี เสริมฮวงจุ้ยเตือนให้ใจเย็น ๆ