คมคำ : ประจำวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

บทความก่อนหน้านี้นราธิวาสเกิดระเบิดทหารพรานเจ็บ 3
บทความถัดไปมาตรา 44 ที่ยังหลงเหลือ : ปืนกลในตู้แขวนสูท : โดย กล้า สมุทวณิช