เหยี่ยวถลาลม 23ก.ค.2562 : ล้มล้างการปกครอง

ถ้ามีใครกล่าวหาคุณว่าล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ข้อกล่าวหานั้นง่ายมาก

ลองตั้งสติให้ดี ไม่ต้องไปจ้างทนายที่ไหนสู้ความให้เปลืองเงิน

“ล้มล้างการปกครอง” เป็นงานใหญ่มาก ไม่ใช่คิดหรือทำกันได้ง่ายๆ แต่ต้องมีลักษณะที่เป็น “กระบวนการ” ตั้งแต่มีแนวคิด มีการพูดคุย ปรึกษาหารือกัน พบว่ามีการร่วมวางแผน แล้วก็ดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ยุทธวิธี

ที่สำคัญต้องมีคนและมีปืน !

กล่าวกันตามประวัติศาสตร์การเมืองไทย “การล้มล้างการปกครอง” ครั้งใหญ่มีหนเดียว คือ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

หลังจากนั้นไม่ได้เรียกว่า “เปลี่ยนระบอบการปกครอง” แต่เป็น “การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย” ในระดับการเปลี่ยนมือ

จากอำนาจอธิปไตยที่เป็นของ “ปวงชนชาวไทย” ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในมือของ “คณะบุคคล” ซึ่งเรียกว่า
“คณะรัฐประหาร”

กลายเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” ที่ถูกสถาปนาขึ้นด้วยปืน !

การก่อรัฐประหารจึงเป็น “การล้มล้างการปกครอง” ในระบอบประชาธิปไตยเพราะมีการฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็น “แม่บท” แห่งกฎหมายทั้งปวง

“ล้มล้างการปกครอง” จะใช้แต่ปากไม่ได้ เพราะผู้พูดจะตายเร็ว

คนที่จะล้มล้างการปกครองจริงๆ ต้องปกปิดตัวตน ไม่เปิดเผย ไม่เล่นการเมืองในระบบเปิด ทั้งยังต้องซ่องสุมกำลังและสุดท้ายก็ต้องใช้อาวุธ ดังเช่น พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตที่ประกาศอุดมการณ์ชัดแจ้ง มีการจัดตั้ง แทรกซึม ปลุกระดม เคลื่อนไหวในทุกระดับ พร้อมกับมี “กองทัพปลดแอก” สู้รบกับรัฐบาลด้วยปืน

ส่วนคนที่ “ล้มล้างการปกครอง” อีกพวกหนึ่งก็คือกลุ่มทหารที่ไม่พอใจรัฐบาล แล้วชักชวนกันก่อรัฐประหาร

ถ้าแพ้ก็เรียกว่า “กบฏ” เช่น กบฏ ร.ศ.130 กบฏบวรเดช กบฏนายสิบ กบฏแมนฮัตตัน กบฏเมษาฮาวาย

หากเป็นฝ่ายชนะก็เป็น “รัฏฐาธิปัตย์”

ไม่ค่อยจะมีใครต่อว่าต่อขานหรือต่อต้านผู้ชนะที่เป็น “รัฏฐาธิปัตย์” ทั้งที่โดยเนื้อแท้แล้ว นั่นคือ การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

กล่าวสำหรับสังคมที่เรียกกันว่า “แบบไทยๆ”

คนอ่อนแอกว่า มีแต่ปาก ไม่มีพวก ไม่มีปืน มักจะถูกคุกคามไล่บี้ ไม่ให้มีแม้แต่ที่ยืน

ต่างไปจากคนที่เข้มแข็ง มีปืนและมีพวกมาก มั่นคง มั่งคั่ง !?!!!

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon