พันธมิตร แนวร่วม สถาปนา รัฐธรรมนูญใหม่ จุดติด เป็น ‘กระแส’

การเดินหน้าเพื่อสร้าง จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ อันขับเคลื่อนโดยองค์กรชื่อ New Consensus Thailand ทำท่าว่าเริ่ม “จุดติด”

หากถามว่า “ประเมิน” จากอะไร

คำตอบ 1 จับอาการจากรัฐบาล แม้ว่าปากหนึ่งจะพยายามเอาประเด็น “เศรษฐกิจ” มากลบฝังประเด็นของ “รัฐธรรมนูญ”

พร้อมกับสำแดง “อำนาจ” ในการสกัดและขัดขวาง

แต่ผลกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ ตรงกันข้าม สกัดขัดขวางอย่างไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

ห้ามแห่งหนึ่งก็ไปปรากฏอีกแห่งหนึ่ง

ขณะเดียวกัน 1 ซึ่งสำคัญคือการต่อยอด แตกดอกออกสาขาจาก “จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่” งอกออกมาเป็น “ภาคีเครือข่าย”

กระทั่ง พรรครัฐบาลมิอาจทำทองไม่รู้ร้อนต่อไป

รูปธรรมสำคัญเห็นได้จากมติของพรรคประชาธิปัตย์เสนอญัตติ ด่วนเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เป็นการเดินตาม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน 1 ก้าว

เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ขยับ พรรคพลังประชารัฐก็ออกมาแถลงว่าจะเสนอญัตติด่วนเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมาธิการในลักษณะเดียวกัน

เพียงแต่อาจเป็นสมัยประชุมหน้าเท่านั้น

หากสรุปตามยุทธศาสตร์เขยื้อนเคลื่อนภูเขาอันเสนอโดย นพ.ประเวศ วะสี ก็ต้องยอมรับว่าแรงกดดันอย่างสำคัญมิได้มาจาก “ภายใน”

เป็นการกดดันมาจาก “ภายนอก”

เมื่อรัฐบาลกำหนดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็น 1 ใน 12 นโยบายจึงมีความจำเป็นที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องเทกแอ๊กชั่นบ้าง

มิเช่นนั้นบทบาท “นำ” ก็จะเป็นของ “ฝ่ายค้าน”

หากนำเอาแต่ละการเคลื่อนไหวของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมาเรียงอย่างเป็นอนุกรมก็ต้องยอมรับว่าประเด็นเรื่อง “รัฐธรรมนูญ” เริ่มจุดติด

จุดติดและทวีความร้อนแรง

ต้องยอมรับว่า การขับเคลื่อนของ 7 พรรคฝ่ายค้านร่วมทั้งผ่านกระบวนการทางสภา และกระบวนการปักธงในทางความคิดเริ่มเป็นผล

เปลี่ยนจาก “ความคิด” เป็น “การเมือง”

เปลี่ยนจากที่ต่างคนต่างแสดงออกในลักษณะเอกระ กระจัดกระจาย มาเป็นค่อยๆ รวมกันและดำเนินไปอย่างมีการบริหารจัดการ

นั่นก็คือ มีลักษณะ “จัดตั้ง”

ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของ นายโคทม อารียา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ตลอดจน นายกษิต ภิรมย์ ที่มีการจัดตั้งเป็น “ภาคีเครือข่าย”

ทุกอย่างล้วนเริ่มจากจินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ และรัฐธรรมนูญใหม่

ต้องยอมรับว่ากระบวนการจินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ จะไม่มีลักษณะ “กัมมันตะ” อย่างเด็ดขาด หากไม่ได้รับการขานรับอย่างกว้างขวาง

ไม่ว่าจะในแบบ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

ไม่ว่าจะในแบบ นายกษิต ภิรมย์ ไม่ว่าจะในแบบ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ไม่ว่าจะในแบบ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ

งานสร้าง “พันธมิตร” ขยาย “แนวร่วม” จึงสำคัญ

บทความก่อนหน้านี้การอยู่ในภาวะเขาควาย(Dilemma) ของรัฐบาลในด้านการเงินการคลัง
บทความถัดไปเตรียมเรียก 2 แท็กซี่หัวร้อนควงมีดจี้ดารา ‘เลว 2018’ มาแจ้งข้อหา