คมคำ : ประจำวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

บทความก่อนหน้านี้เฮลิคอปเตอร์ EC-725 ฝูงบิน 203 กองบิน 2 ลพบุรี ติดป้าย ‘R.I.P น้องไท​ตัล’
บทความถัดไป‘หญิงหน่อย’ หนุน ‘วิ่งไล่ลุง’ ชมสิ่งสวยงามตามระบอบประชาธิปไตย