ครู : อัตลักษณ์ที่คาดหวัง : โดย เฉลิมพล พลมุข

มนุษย์หรือคนเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่าของสังคมประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่อดีตกาลที่ผ่านมาหลายศตวรรษ การขับเคลื่อนทั้งระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยแม้ในปัจจุบัน บุคลากรสำคัญหนึ่งก็คือ ครู คณาจารย์ผู้ให้ความรู้และวิชาแก่ศิษย์

ข่าวหรือข้อมูลหนึ่งที่สื่อต่างๆ ทั้งในสังคมเราและสื่อต่างชาติได้ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องก็คือ โจรหรือผู้ร้ายที่เข้าไปชิงทองในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ของจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บสาหัส 4 ราย ผู้ร้ายได้ทองคำไปในน้ำหนักกว่า 28 บาท หรือเป็นจำนวนเงินมูลค่าประมาณ 6.8 แสนบาท เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญอย่างร้ายแรงของสังคม

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อที่จะจับกุมคนร้ายให้ได้ ในที่สุดก็สามารถจับคนร้ายได้ ข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือการเข้าจับกุมนายประสิทธิชัย เขาแก้ว หรือกอล์ฟ อายุ 38 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย จ.สิงห์บุรี เขาได้ให้การถึงการรับสารภาพในพฤติการณ์ที่ได้กระทำไปโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ที่ศาลท่านได้ออกหมายจับ…(มติชน 25 มกราคม 2563 หน้า 1, 12)

ความผิดในพฤติการณ์ดังกล่าวรวม 8 ข้อหา ก็คือ

1.ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น

2.ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้

3.พยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น

4.ชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

5.ยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมชน

6.พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยโดยไม่มีเหตุสมควร

7.มีและใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้และมียุทธภัณฑ์ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

และ 8.มีเครื่องกระสุนไว้ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายได้ ก็ได้สร้างความสะเทือนใจและตกใจให้แก่แวดวงทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษาในทุกๆ ระดับ รวมถึงขวัญกำลังใจของเด็กนักเรียนเนื่องด้วยผู้ร้ายมีสถานภาพที่เป็นที่คาดหวังของสังคม มีความเป็นข้าราชการครู มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือ ภาระหน้าที่ก็คือการบริหารการศึกษาทั้งการเรียนการสอน การพัฒนาโรงเรียน ชุมชนหมู่บ้าน รวมถึงภาระหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง…

ในสังคมไทยเราเมื่อครั้งคราใดที่มีการเปิดสอบบรรจุข้าราชการโดยเฉพาะสายอาชีพของครูผู้สอนในสาขาตำแหน่งต่างๆ ก็จะมีผู้สมัครสอบเพื่อจะเข้ารับราชการนับแสนราย ขณะเดียวกันอัตราของการรับเพียงไม่กี่พันอัตราหรือตำแหน่ง สถาบันการศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ที่ได้ผลิตบัณฑิตจำนวนครูออกไปสู่สังคมวันเวลาที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นที่คาดหวังของสังคมไทยเรามาตั้งแต่อดีตกาลอย่างต่อเนื่อง

มาในวันนี้บริบทของความเป็นครูได้เปลี่ยนไปท่ามกลางสังคมแห่งวัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม อำนาจนิยม บุคลากรที่ถูกคาดหวังจากสังคมทั้งครู พระ แพทย์หรือหมอ หลายคนกลายเป็นอาชญากรของสังคมไปในที่สุด

ข้อมูลหนึ่งของนายสมศักดิ์ จักสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ครูนครราชสีมา การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 27,506 คน มีจำนวนเงินรับฝาก 5,706 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 16,355 ล้านบาท ทุนสำรอง 1,528 ล้านบาท มีผลกำไรจากการดำเนินงานกว่า 1,300 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนระหว่างร้อยละ 5.8-5.9 เพื่อช่วยเหลือปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะส่งผลกระทบทั้งต่อวิชาชีพและการดำรงชีพ…
(MATICHON ONLINE)

สำหรับครูที่เป็นหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศมีเพียง 15-20% ที่มีหนี้สินจำต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง โดยมีการระบุถึงผู้กู้เงินจะต้องมีเงินเหลือจากการชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของอัตราเงินเดือนหรือบำนาญที่ได้รับ

ข้อเท็จจริงหนึ่งในปัจจุบันครูเป็นหนี้ธนาคารออมสินและฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) จำนวนกว่า 470,000 คน เฉลี่ยครูเป็นหนี้คนละประมาณ หนึ่งล้านบาท…

ครูหรืออาจารย์เมื่อมีการบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ๆ ผ่านไปไม่นานนักหลายคนซื้อบ้าน รถยนต์ ใช้โทรศัพท์มือถือตามสมัยนิยม บางคนต้องหาเงินพิเศษ อาทิ ขายของออนไลน์ สอนพิเศษ พฤติกรรมบางอย่างส่งผลไปถึงการกระทำความผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมอันดีต่อวิชาชีพ อาทิ การซื้อหวย ลอตเตอรี่ เล่นการพนัน เล่นแชร์ อาจจักรวมถึงบางรายเข้าสู่กระบวนการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายของประเทศ อะไรสิ่งใดที่เป็นเหตุปัจจัยให้เขาเหล่านั้นเป็นเช่นนั้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสิทธิชัย เขาแก้ว หรือกอล์ฟ เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งของสังคมไทยเราโดยเฉพาะวิชาชีพของความเป็นครู ข้อเท็จจริงหนึ่งหากพฤติการณ์ของเขาเป็นไปตามประจักษ์หลักฐานพยานที่สื่อต่างๆ ได้นำเสนอต่อเนื่องเกือบสองสัปดาห์ การใช้ปืนยิงทั้งเด็กน้องไทตัล วัยสองขวบเสียชีวิต พนักงานของร้านทองและพนักงานรักษาความปลอดภัยเสียชีวิต รวมถึงผู้บาดเจ็บสาหัสที่ต้องพักรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก การที่เขาได้ใช้ชีวิตหลังจากการก่อเหตุทั้งการไปทำกิจกรรมในวันเด็กในโรงเรียนที่ตนรับผิดชอบ การมีชีวิตอยู่กับครอบครัวที่เสมือนว่าเป็นการใช้ชีวิตปกติ คงจะมิธรรมดาสามัญทั่วไป

คำถามหนึ่งที่อาจจักมิได้รับคำตอบก็คือ เขาเป็นอาชญากรของสังคมที่สร้างคดีสะเทือนขวัญต่อสังคมที่ติดตัวไปตลอดชีวิตหรือไม่ ครูบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนจักถูกมองจากสังคมเป็นเช่นไร…

วิกฤตของประเทศไทยเราหนึ่งที่จะปฏิเสธมิได้ก็คือจำนวนเด็กทารกที่มีอัตราการเกิดในแต่ละปีมีจำนวนลดน้อยลงไปตามลำดับ รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องมีมาตรการให้แก่ทารกเกิดใหม่มีเงินช่วยเหลือจากรัฐที่เรียกว่าเงินประชารัฐ โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ รัฐมีนโยบายควบยุบรวม จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อยลง จนกระทั่งชาวต่างชาติต้องเข้ามาซื้อกิจการโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเราที่อยู่ในข้อ
เท็จจริง

ภาระหน้าที่ของครู คณาจารย์ผู้สอนในปัจจุบันนี้มิได้เสมือนอดีตที่ผ่านมา การตีนักเรียนด้วยไม้เรียว การพูดที่มิได้ใช้คำที่ไพเราะ ถูกบันทึกและโพสต์ด้วยโลกแห่งสังคมออนไลน์ ภาระของการรับผิดชอบในการสอน การพัฒนานักเรียน ตัวชี้วัด การทำผลงาน การประเมินถึงระบบการทำงานยังคงมีอยู่ตั้งแต่ครูผู้สอนไปถึงระดับของการบริหารจัดการ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมหนึ่งเป็นที่คาดหวังทั้งของผู้ปกครองและสังคม หลักการของบ้านวัดโรงเรียน (บวร) ยังคงมีอยู่ในบางบริบทของบางโรงเรียน โรงเรียน/มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งแข่งขันกันทั้งจำนวนตัวเลขของผู้เข้าเรียน หลักสูตร ตัวเลขระดับของการสอบในวิชาพื้นฐาน รวมถึงตัวเลขของการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ

อะไร สิ่งใดที่เป็นมาตรฐานของการศึกษาไทยอย่างชัดเจน…

ผู้เขียนเองก็มีวิถีชีวิตอยู่ในแวดวงของการศึกษามาในหลายทศวรรษ ได้พบเห็นถึงนโยบายหลักของรัฐบาลในแต่ละรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษามีการเปลี่ยนตัวบ่อยครั้งที่สุด การทุจริตคอร์รัปชั่นในแวดวงของการศึกษายังคงมีอยู่ในข้อเท็จจริง การฟ้องร้องต่อศาลปกครองทั้งระบบธรรมาภิบาล ความไม่เป็นธรรม สิทธิเสรีภาพ การฆ่ากันตายด้วยอาวุธปืนของคณาจารย์ในระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ยังเป็นภาพที่ปรากฏกับสังคม มิอาจจักรวมถึงคดีฟ้องร้องในคดีความต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ

เร็ววันมานี้นายกรัฐมนตรี ได้พูดฝากครูเนื่องในวันครูให้สอนเด็ก ประชาธิปไตยต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ปลุกจิตวิญญาณอย่ามองแค่เป็นอาชีพต้องได้งานอย่าไปเที่ยว ใช้สมองให้ครบทุกส่วนอย่าปล่อยให้ฝ่อ ทุกอย่างมันอยู่ในหัวสมองมีอยู่ 84,000 เซลล์ อย่าให้มันใช้งานไม่ครบไม่งั้นสมองจะฝ่อหมด วาทะดังกล่าวครูทั้งประเทศคงจักได้ยินแล้วโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด…

เฉลิมพล พลมุข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เฉลิมชัย’ โยน ‘จุรินทร์’ เคลียร์ใจ ‘อนุทิน’ หลังลูกพรรค ปชป.ไม่หยุดแฉปมเสียบบัตรแทน
บทความถัดไปเอ็มจี อี200 รถไฟฟ้า 2 ที่นั่ง