สัพเพเหระคดี : อย่าทำ : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

สายของวันหนึ่งคุณจำนูญ ต่อสายไฟฟ้าออกมาจากบ้านไปยังคลองหน้าบ้าน จุ่มสายไฟฟ้านั้นลงน้ำเพื่อชอร์ตปลา

ใกล้ๆ กันนั้นเด็กชายเล่นน้ำอยู่ เด็กโดนกระแสไฟฟ้าชอร์ตถึงแก่ความตาย

แม่ของเด็กยื่นฟ้องคุณจำนูญขอให้ศาลลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 คือ กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าคุณจำนูญมีความผิดตามมาตรา 291 ให้จำคุก

คุณจำนูญอุทธรณ์คดี ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษายืน

คุณจำนูญฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของคุณจำนูญว่า คุณจำนูญได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่

ศาลฎีกาเห็นว่า การที่คุณจำนูญใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีอันตรายโดยสภาพสามารถทำอันตรายบุคคลอื่นให้ถึงแก่ความตายได้ชอร์ตปลาในคลองสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งแล้ว ยังเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาท ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 4 อีกด้วย

เมื่อผู้ตายถูกกระแสไฟฟ้าที่คุณจำนูญใช้ จนถึงแก่ความตายเช่นนี้ ต้องถือว่า เป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของคุณจำนูญ

ไม่ว่าเหตุที่เกิดขึ้น จะเป็นเพราะผู้ตายลงไปอาบน้ำในคลองแล้วถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ต หรือเป็นเพราะผู้ตายไปแก้สายไฟฟ้าที่เกี่ยวติดสิ่งของจึงถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ตถึงแก่ความตาย ตามที่อ้างมาในฎีกาก็ตาม ก็ไม่มีผลทำให้คุณจำนูญพ้นผิดแต่อย่างใด

ศาลฎีกาพิพากษาว่า คุณจำนูญกระทำความผิดตามฟ้อง

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 832/2540)

+++++++++++++++++

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 59 วรรคหนึ่ง บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา

วรรคสี่ กระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิด มิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

มาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท

โอภาส เพ็งเจริญ newsmanlawyer@gmail.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ยานยนต์ : ‘โยโกฮามา’ส่งยาง2รุ่นใหม่ ใช้กับเอสยูวีฝ่าวิกฤตโควิด
บทความถัดไปประกันสังคม จี้นายจ้างเร่งมารับรองลูกจ้างว่างงานด้วย ยัน มีเงินพอดูแลทุกคน