สัพเพเหระคดี 15มิ.ย.2563 : ความผิดต่อเนื่อง : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญออกเช็คจ่ายคุณโผงในเขตอำเภอบางบาล เป็นเช็คของธนาคารสาขาในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา

เมื่อถึงกำหนดคุณโผงนำเช็คเข้าเรียกเก็บเงินที่ธนาคารสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา แต่เช็คเด้ง!

คุณโผงย้อนนำเช็คไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่ สภ.บางบาล

พนักงานสอบสวน สภ.บางบาล สอบสวนแล้วส่งพนักงานอัยการ ขอให้ศาลลงโทษคุณจำนูญตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 (1) (3)

คุญจำนูญให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า คุณจำนูญมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มาตรา 4

คุณจำนูญอุทธรณ์

ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษายืน

คุณจำนูญฎีกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฎีกาว่า การสอบสวนของพนักงานสอบสวน สภ.บางบาล ไม่ชอบ เพราะไม่ใช่พนักงานสอบสวนท้องที่ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนั้น การออกเช็คในท้องที่ใดย่อมถือได้ว่าการกระทำความผิดอาญาได้กระทำลงในท้องที่นั้นต่อเนื่องกับการกระทำความผิดในท้องที่ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

เมื่อคุณจำนูญออกเช็คในท้องที่อำเภอบางบาล ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน สภ.บางบาล และธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินในเขตท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในเขตอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ก็ถือได้ว่าการกระทำความผิดคดีนี้ได้กระทำลงในอำเภอบางบาล ต่อเนื่องกับการกระทำความผิดในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พนักงานสอบสวนของ สภ.ทั้งสองย่อมมีอำนาจสอบสวนคดีนี้ได้

เมื่อผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.บางบาล และพนักงานสอบสวน สภ.บางบาลทำการสอบสวนแล้ว คดีนี้จึงมีการสอบสวนโดยชอบ ที่ศาลชั้นอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องนั้น ชอบแล้ว ฎีกาของคุณจำนูญฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

คุณจำนูญดิ้นไม่หลุด

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2070/2543)

+++++++++++++++++

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534

มาตรา 4 ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น

(2) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้

(3) ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น

(4) ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้

(5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต

เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

โอภาส เพ็งเจริญ newsmanlawyer@gmail.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปภ.เตือน 63 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
บทความถัดไปสถานีคิดเลขที่ 12 : พลังทางสังคม : โดย ปราปต์ บุนปาน