เยาวชนชุมนุม แจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบเท่านั้นครับ : โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

เยาวชนชุมนุม แจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบเท่านั้นครับ : โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

พรุ่งนี้ วันที่ 1 ขึ้นเดือนสิงหาคม 2563 นายกรัฐมนตรีแจ้งว่าจะประกาศตัวรัฐมนตรีของรัฐบาล “ตู่ 2”

ทำไมใครต่อใครจึงปฏิเสธตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทาบทามให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีความรู้ มีความสามารถ ทั้งเคยบริหารงานรัฐกิจประสบความสำเร็จมาแล้ว

ดูเหมือนว่า การเป็นรัฐบาลไทยจะผูกขาดเอาไว้ให้เฉพาะคนที่เป็นนักการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ได้ผิดไปจากนั้น เพียงแต่ว่า ผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคงไม่ผูกขาดเฉพาะนักการเมืองที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น

เอกชนซึ่งสร้างตัวเองปฏิบัติหน้าที่จนกิจการที่ตนเข้าไปมีหน้าที่บริหารเจริญก้าวหน้า สามารถเป็นรัฐมนตรีได้เช่นกัน ดังในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ตำแหน่งสำคัญต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กิจการนั้นพัฒนาเติบใหญ่ เช่น ประธานของกิจการประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

มักใช้ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทวิสาหกิจขนาดใหญ่หลายคนให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำคัญในหลายรัฐบาลดังทราบอยู่แล้ว

คงเพราะการเป็นนักการเมืองของไทย มีความต้องการเข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ โดยเฉพาะนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล อาจเป็นว่า เมื่อเป็นรัฐมนตรี โอกาสอื่นๆ เช่น การได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง โอกาสที่จะให้พวกพ้องของตนเข้าไปมีตำแหน่งสำคัญในฝ่ายรัฐบาล เช่นตำแหน่งสำคัญในรัฐวิสาหกิจซึ่งมีผลประโยชน์ที่จะกอบโกยได้ไม่น้อย

ดังก่อนเป็นรัฐมนตรีและหลังเป็นรัฐมนตรี ทรัพย์สินที่แสดงมากขึ้นให้เห็นปรากฏเด่นชัด ยิ่งเป็นอยู่นาน ยิ่งงอกเงยมากขึ้น ซึ่งไม่น่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่งอกเงยขึ้นจากรายรับที่ได้ตามปกติ

แน่นอน ส่วนหนึ่งอาจได้มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น แต่เท่าที่ประชาชนทั่วไปทราบ หุ้นที่นักการเมืองได้รับนั้น ส่วนหนึ่งมาจากหุ้นที่ได้รับมาจากอภิสิทธิ์อิทธิพลของการมีตำแหน่งแห่งหนมากกว่าจะเป็นการซื้อขายในภาวะปกติเหมือนกับชาวบ้านที่เข้าไปซื้อขายในตลาดหุ้นหรือเล่นหุ้นเป็นอาชีพ

บางคนอาจจะได้รับประโยชน์จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ที่ไม่ปกติ เช่นการรับจำนองในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่เป็นจริง ดังเมื่อก่อนผู้มีตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้มีอิทธิพลดำเนินการ

การเมืองของประเทศไทยวันนี้อาจผิดไปจากเมื่อก่อน หรือเมื่อเป็นรัฐบาลมาจากการรัฐประหาร แต่การเมืองวันนี้ โดยพฤติกรรมคงไม่ผิดไปจากเมื่อวันก่อนหน้านี้สักเท่าใด แม้จะมีการปรับเปลี่ยนผู้เข้ามาสู่วงการเมืองประเภท “หัวก้าวหน้า” อาจได้รับการกล่าวว่าจะเข้ามาฉวยโอกาสเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นระบอบอื่นตามที่ตัวเองต้องการ

นับแต่ปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประเทศไทยมีทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ปกป้องสถาบันสูงสุดของประเทศ นับแต่สถาบันชาติ สถาบบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะกฎหมายที่ห้ามล้มล้างรัฐธรรมนูญ

แต่ทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหาร มักจะล้มล้างรัฐธรรมนูญ ที่เรียกว่า “ฉีกรัฐธรรมนูญ” ฉบับเดิม แล้วร่างขึ้นมาใหม่ เสมอไป หลังจากนั้นมีการออกกฎหมายไม่เอาความผิด หรือกฎหมายนิรโทษผู้ก่อการรัฐประหารนั้น ขณะที่การรัฐประหารครั้งนี้ ยังมีบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลว่า บรรดากฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่คณะรัฐประหารออกมาทั้งหลายทั้งปวง เป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

นั้นไม่เพียงแต่การรัฐประหารเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว กฎหมาย ประกาศ คำสั่งของคณะรัฐประหารยังชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และถือปฏิบัติต่อไปได้ด้วย

เป็นเรื่องที่เยาวชนก่อหวอดนัดชุมนุมให้ยุบสภาและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยังไม่ทราบหรือครับ

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สามีแทงภรรยาดับ กลัวความผิดควบจยย.หนีไปซดยาพิษตายตาม
บทความถัดไปศบค. ผ่อนปรน ‘เฟส 6’ รับต่างด้าว-ชาวต่างชาติ 4 กลุ่มเข้าไทย ที่ไหนพร้อมเริ่มได้เลย