‘สมนึก ธนเดชากุล’ นำร่องควักซื้อวัคซีนฉีดในพื้นที่

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี บุกพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หารือความเป็นไปได้ที่เทศบาลจะนำงบท้องถิ่น 260 ล้านบาท แชร์ซื้อวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาล 4 แสนโดส นำมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ราว 2.5 แสนคน เพื่อให้การดำเนินการกระจายวัคซีนรวดเร็วยิ่งขึ้น และครอบคลุมจำนวนประชากร

เนื่องจากเทศบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณ

จึงขอเป็นแห่งแรกนำร่องเทศบาลอีกกว่า 20 แห่งที่เห็นด้วย และพร้อมนำงบมาจัดซื้อ ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เช่นกัน หากรัฐเปิดช่องทางให้ดำเนินการได้

เกิด 12 มิถุนายน 2488 จบ ม.6 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย ปริญญาเอก มรภ.วไลยอลงกรณ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อื่นๆ อาทิ หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่น 4) สถาบันพระปกเกล้า

รับราชการสังกัดกรมชลประทานอยู่ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2511-2516

เข้าสู่การเมืองท้องถิ่น ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรี ครั้งแรก ปี 2517 ในนามกลุ่มพลังหนุ่ม

2521 นั่งเก้าอี้เทศมนตรีเทศบาลนนทบุรี

ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี สมัยแรก ปี 2527 จากนั้นประชาชนไว้วางใจเลือกเป็นนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเรื่อยมาวาระ 2531-2532, 2533-2532, 2538-2543, 2543-2547, 2547-2551, 2551-2555, 2555-2559

ยึดครองตำแหน่งยาวนาน 8 สมัย

ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 2545-2547

อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังธรรม

ล่าสุด เคลื่อนไหวหารือ สธ.ขอเปิดทาง นำงบท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนสำหรับประชาชนในพื้นที่นำร่องเป็นแห่งแรก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ส.ส.ปชป.จวกรัฐเมินธุรกิจท่องเที่ยว ไร้เยียวยา วอนรัฐจ่ายค่าแรงคนละครึ่ง ประคองจ้างงาน
บทความถัดไปดราม่า! ชาวเน็ตเดือด บริษัทมาเลย์ยื่นจดเครื่องหมายการค้า ‘เสือร้องไห้’