ต้องฟื้นฟูศรัทธา โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ

แฟ้มภาพ

มีกำหนดการหนึ่งที่คิดว่าสำคัญไม่น้อย นั่นคือนัดสัมมนาที่จัดโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 28 กันยายนที่จะถึงนี้

เป็นงานที่จะมาพูดถึง พ.ร.บ.พรรคการเมือง และ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะเขียนขึ้นมาใหม่

ความสำคัญของงานนี้อยู่ที่ พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับนี้จะเป็นการกำหนดว่านักการเมืองในฟากที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะเผชิญกับชะตากรรมอย่างไร ในลิขิตของผู้มีอำนาจ

คงไม่ต้องพูดกันอีกถึงสภาพของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ถูกกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญว่าเป็นอย่างไร เพราะมันจบไปแล้วด้วยผลประชามติที่เห็นดีเห็นงามอย่างล้นหลาม

Advertisement

นักการเมืองจากการเลือกตั้งที่ในระบอบประชาธิปไตยกำหนดไว้ในฐานะ “ผู้ทรงเกียรติ”

“พรรคการเมือง” ที่ตามระบอบประชาธิปไตยสากลถือเป็นสถาบันหลักอันทรงคุณค่าต่อประเทศชาติมีสภาพเป็นเช่นไรในรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้

เมื่อเทียบกับ “นักการเมืองที่มาจากการแต่งตั้งโดยกลไกของผู้มีอำนาจ” แตกต่างกันมากมายแค่ไหน ทั้งใน “เกียรติ” อันมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเป็นอิสระทางความคิดทางการทำงานที่ต้องขึ้นตรงต่อการตรวจสอบจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะบุคคล

Advertisement

คงไม่ต้องพูดกันอีก เพราะเสียงประชามติล้นหลามเห็นดีเห็นงามไปแล้ว

ที่นักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เพราะอะไร ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรที่จะต้องพูดกันอีกแล้ว เพราะพูดกันไปมาก

ที่สำคัญคือ มาติดตามและหาทางที่จะทำให้ชะตากรรมของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และพรรคการเมืองยังพอเหลือเกียรติ มีความหมายในความรู้สึกของประชาชนบ้าง

จะเห็นว่าที่ผ่านมามีการเสนอความคิดความเห็นเพื่อบรรจุเป็นข้อกำหนดใน พ.ร.บ.พรรคการเมือง และ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.อย่างกว้างขวาง

หลายความคิดเป็นการต้อนให้นักการเมืองเข้าไปในมุมอับมากขึ้น หรือบางความเห็นทำให้พรรคการเมืองหมดสภาพที่จะเป็นสถาบันหลักของการเมืองการปกครอง

กระแสที่ไม่ให้ราคากับนักการเมืองและพรรคการเมืองเชี่ยวกราก

เมื่อการสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักการเมือง หรือตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วมเพื่อแสดงความเห็น

ฟังว่าจะมีการเปิดรับความคิดความเห็นอย่างกว้างขวาง โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการเมืองการปกครองไทยในอนาคตจะเข้ามารับฟังความคิดความเห็นด้วยตัวเอง

ดังนั้นวันที่ 28 กันยายนนี้ จึงเป็นวาระที่น่าติดตามอย่างยิ่ง

เรื่องราวที่น่าติดตามคือ นักการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองจะมีความสามารถที่จะเข้าไปกำหนดชะตากรรมของประชาธิปไตยไทยอย่างไร “จะมีความสามารถรักษาเกียรติไว้ให้ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน” และ “พรรคการเมืองซึ่งควรเป็นสถาบันอันทรงคุณค่าของการเมืองการปกครองแค่ไหน”

ความตกต่ำอย่างหนักหน่วงของ “นักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชน” และ “พรรคการเมือง” ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตาม นักการเมืองหรือตัวแทนจากพรรคการเมืองมีหน้าที่จะต้องช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมา

วันที่ 28 กันยายนนี้ เป็นอีกสาระหนึ่งที่จะทำให้เห็นความใส่ใจที่จะฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพของประชาชน จากนักการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง

การแสดงความคิดความเห็นในเวทีที่ผู้มีอำนาจเปิดกว้างให้ ซึ่งมีไม่บ่อยนักนี้ ควรที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image