โจราธิปไตย โดย นฤตย์ เสกธีระ

แฟ้มภาพ

ได้รับหนังสือ KPI yearbook 2559 จากสถาบันพระปกเกล้ามาอ่าน

หนังสือเล่มนี้ชื่อ “ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่”

ภายในหนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความนักวิชาการหลากหลาย

ทั้ง ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน รศ.ดร.วุฒิสาร ตันไชย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ดร.อรพินท์ สพโชคชัย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

และปิดท้ายด้วยบทความของ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

บทความของ ดร.ถวิลวดี ชื่อ “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ สร้างได้แน่” ชี้ให้เห็นเหตุแห่งปัญหาและทางออก

ทางออกคือใช้นิติธรรม เป็นเรื่องของกฎหมาย สร้างสำนึกประชาธิปไตย เพื่อตรวจสอบฝ่ายบริหาร อันนี้เป็นเรื่องของสังคม

ส่วนรัฐบาลนั้นต้องมีธรรมาภิบาล คือ มีความชอบธรรม สอดคล้องความต้องการประชาชน และไม่คดโกง

หากประเทศไทยปฏิรูปการเมืองแล้ว สามารถทำให้เกิดนิติธรรม สำนึกประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลได้

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ สร้างได้แน่

แต่ก่อนถึงจุดหมายปลายทาง ดร.ถวิลวดีได้นำเสนอปัญหามาให้อ่านด้วย

นั่นคือ ปัญหาประชาธิปไตย !

ดร.ถวิลวดีชี้ว่า ปัญหาประชาธิปไตยของเราเกิดจากการใช้ดุลพินิจ

แทนที่จะตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

รวมทั้งการตัดสินใจเพื่อคนส่วนใหญ่โดยไม่คำนึงถึงคนส่วนน้อยที่ต้องตกระกำลำบาก

การกระทำเช่นนั้นได้ทำเป็นนิจจนเป็นความเคยชินทำให้ผู้ปกครองมีความมั่งคั่งร่ำรวยบนต้นทุนทรัพยากรของส่วนรวม

การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิด “โจราธิปไตย”

นั่นคือ เป็นการปกครองโดยผู้มีพฤติกรรมเยี่ยงโจรที่ทำหน้าที่ในลักษณะปล้นทรัพยากรของชาติมาเป็นของตนและพวก

สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้ประชาธิปไตยถดถอย…อาจารย์ถวิลวดีว่าไว้

พร้อมกันนั้นยังระบุคุณสมบัติของ “โจราธิปไตย” ให้ไว้

ขอหยิบมาบางส่วนมานำเสนอ …

อาทิ ทุจริตอย่างเป็นทางการ โกงกินเพื่อพวกพ้องตัวเอง กิจกรรมไร้มนุษยธรรม

ใช้เงินเพื่อการสืบทอดอำนาจ ฟอกเงิน มีนโยบายสร้างความนิยม

มักเป็นเผด็จการ หรือประชาธิปไตยเพียงในนาม

ฝากสมบัติไว้ในธนาคารต่างแดน และทำธุรกิจนานาชาติ

กำจัดเอกชนที่ทำธุรกิจตรงไปตรงมา และหันมาทำธุรกิจเอง

เอาสื่อ ตำรวจ องค์กรอิสระ ประชาสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นพวก

ร่ำรวยบนสมบัติชาติ สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของชาติ

เป็นต้น

บทความของ ดร.ถวิลวดี มีหลายจุดหลายคนคงไม่ได้เห็นพ้อง

แต่ก็เชื่อว่าอีกหลายจุดหลายคนน่าจะเห็นด้วย

อาทิ คุณสมบัติของโจราธิปไตย ในเรื่องทุจริต โกงกินเพื่อพวกพ้อง เผด็จการ สืบทอดอำนาจ ทำเพื่อประโยชน์ตน ร่ำรวยบนผลประโยชน์ชาติ ฯลฯ

คุณสมบัติเหล่านี้ ทุกคนคงเห็นพ้องว่าเป็นคุณสมบัติต้องห้าม

ไม่ว่าจะเป็นใคร รัฐบาลไหน ก็ไม่ควรมีคุณสมบัติเยี่ยงนี้

และหวังว่า เราคนไทยคงจะไม่มีรัฐบาลที่มีคุณสมบัติ “โจรา”

ไม่มี “รัฐบาลโจรา” …ไม่มี “โจราธิปไตย” เหมือนดั่งที่บทความดังกล่าวระบุ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้3สมาคมอสังหาฯปลื้มยอดจองงานมหกรรมฯกว่า4พันล้าน
บทความถัดไปกำนัน-ผญบ.ยิ้ม! ครม.อนุมัติปรับเพดานเงินเดือนให้ 15,000 งานโดดเด่นขึ้นพรวด2 ขั้น