แว่ว สัญญาณ ไทย สู่ การเปลี่ยนแปลง เลือกตั้ง..ใกล้เข้ามา

การปาฐกถาพิเศษของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเมื่อสัปดาห์ก่อน

นอกจากเนื้อหาในเรื่อง “ทศพิธราชธรรม” ตามชื่อหัวข้อการปาฐกถา “ทศพิธราชธรรม นำทางราษฎร์-รัฐ” แล้ว

นายวิษณุยังให้ข้อมูลความเป็นไปในปี 2560 ในฐานะที่เป็นรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่ “เปลี่ยนผ่าน” ประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า ประเทศไทยในปี 2560 เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ประการแรก คือ เปลี่ยนแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายเตรียมการอัญเชิญรัชทายาทตามกฎมนเทียรบาลและรัฐธรรมนูญ

ประการที่สอง คือ การปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดไว้

ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว 2557 ระบุให้รอการโปรดเกล้าฯ

ภายในระยะเวลา 90 วัน จะเป็นวันใดก็ได้ หากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มีผล

แล้วนับตั้งแต่วันนั้นกลไกต่างๆ ตามบทบัญญัติก็จะเริ่มต้น

การปฏิรูปประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่จะเริ่มต้น

ภายหลังรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ กฎหมาย 4 ฉบับแรกที่ต้องเร่งดำเนินการคือ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องพรรคการเมือง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.

นายวิษณุชี้ชัดว่า ผู้ร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับคือ กรธ. ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ผู้พิจารณากฎหมายทั้ง 4 ฉบับ คือ สนช.

เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ให้ กรธ.เสนอร่างกฎหมายลูก 4 ฉบับดังกล่าวให้ สนช. โดย สนช.ต้องพิจารณาภายในระยะเวลา 60 วัน

ถ้า 60 วันพิจารณาไม่เสร็จ ถือว่าร่างกฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ได้ทันที

ขณะเดียวกัน เมื่อกฎหมายลูก 4 ฉบับนี้ประกาศใช้ ให้ กกต.จัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หรือ 5 เดือน

คำว่า “ภายใน 5 เดือน” ที่นายวิษณุระบุนี้ หมายความว่า จะจัดเลือกตั้งวันไหนก็ได้

จะจัดเลือกตั้งภายใน 1 เดือนหลังจากกฎหมายลูก 4 ฉบับประกาศใช้แล้วก็ได้

ทั้งนี้ แล้วแต่ตัวแปรที่เข้ามาสอดแทรก

นั่นเท่ากับว่า จะเร็วหรือจะช้าก็ได้ ตามแต่เหตุอันสมควร

เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน ขณะนี้ กรธ.มีความคืบหน้าในการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสำหรับการเลือกตั้ง 4 ฉบับไปแล้ว

ร่างกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ได้รับการยืนยันจากนายมีชัยและ กรธ.ว่าเสร็จแล้ว

และจะนำเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนในประเทศรับทราบ

กฎหมายใหม่นี้มี 124 มาตรา เบื้องต้นได้กำหนดให้รีเซตสมาชิกพรรคการเมืองเอาไว้ด้วย

ดังนั้น หลังจากประกาศใช้ พรรคการเมืองต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายใน

บางข้อหากพรรคการเมืองไม่ทำจะโดนยุบ บางข้อถ้าพรรคการเมืองทำไม่ทัน จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ได้

ทั้งนี้ กรธ.กำหนดให้ปรับเปลี่ยนภายใน 150 วัน หรือ 5 เดือน

ส่วนร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ก็ดำเนินการคืบหน้าไปมาก

ร่างกฎหมายเหล่านี้ กรธ.เตรียมยื่นให้ สนช.พิจารณาได้ทันที หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้

การเตรียมการของ กรธ.จึงเป็นการเตรียมพร้อมด้วยความรอบคอบ

ทำให้การเลือกตั้งตามข้อบัญญัติที่ระบุว่า ภายใน 150 วัน หลังกฎหมายลูก 4 ฉบับดังกล่าวประกาศใช้ สามารถ “ยืดหยุ่น” ได้

สามารถเลือกตั้งเร็วก็ได้…สามารถเลือกตั้งช้าก็ได้

สอดคล้องกับข้อมูลที่นายวิษณุให้ไว้

นายวิษณุระบุว่า ความจริงแล้วกฎหมายลูกที่ กรธ.ต้องร่างนั้นมี 10 ฉบับ แต่ 4 ฉบับดังกล่าวเป็นฉบับที่มีความสำคัญ เพราะใช้เพื่อจัดเลือกตั้ง

ส่วนอีก 6 ฉบับที่เหลือให้ร่างให้เสร็จภายใน 8 เดือนหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้

นอกจากนี้ นายวิษณุยังชี้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังมีบทบัญญัติที่ทำให้รัฐบาลและรัฐสภาสมัยหน้าต้องออกกฎหมายอีกนับสิบฉบับ

หลายฉบับต้องทำให้ได้ตามกำหนดเวลา ไม่เช่นนั้นต้องได้รับโทษ

อีกหลายฉบับไม่ได้ระบุเวลาไว้ แต่ก็ต้องร่างกฎหมายเอาไว้

พร้อมกันนั้น ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่ รวมถึงบทบัญญัติใหม่ในกฎหมายที่ต้องร่างขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญบอก จะเปลี่ยนแปลงประเทศ

คือจะเป็นแนวทางที่ทำให้ไทยเข้าสู่ยุคปฏิรูป

ส่วนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น เป็นเพียงเป้าหมายที่วางกรอบให้รัฐบาลหลังจากนี้ดำเนินการ

หากรัฐบาลชุดไหนไม่พอใจก็สามารถแก้ไขได้ตามกระบวนการของกฎหมาย

ดังนั้น เมื่อคำนวณเวลาและความตั้งใจของรัฐบาล เชื่อว่าทุกอย่างยังยึดโรดแมปของ พล.อ.ประยุทธ์

เลือกตั้งให้ได้ภายในปี 2560

เป็นสัญญาณจากฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล

เป็นสัญญาณการเตรียมพร้อม

ขณะที่ฝ่ายเศรษฐกิจ ล่าสุด มีความพยายามจากกระทรวงการคลังที่ต้องการให้ก่อนที่รัฐบาลชุดปัจจุบันจะหมดวาระเศรษฐกิจไทยเติบโต

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2559 อาจไม่ค่อยดี เมื่อเทียบกับ 3 ไตรมาสที่ผ่านมา กระทรวงการคลังจึงต้องมีมาตรการช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะโต 3.2-3.3%

อาทิ ช้อปช่วยชาติ

นายสมชัยยังบอกว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้ดูมาตรการในปี 2560 ด้วย

ดูว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมปี 2560 ว่าควรจะมีมาตรการระยะสั้น กลาง และยาว อะไรบ้าง เพราะรัฐบาลชุดนี้จะอยู่อีก 1 ปี

ดังนั้น ต้องเร่งมาตรการให้จบก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

เป็นอีกสัญญาณที่ฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาลเริ่มเอ่ยถึง

เป็นสัญญาณการเตรียมพร้อมอีกเช่นกัน

ณบัดนี้ ทุกอย่างค่อนข้างแน่ชัดว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นในปี 2560

รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันต่างมีภารกิจในการเตรียมความพร้อม

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแน่ในปีหน้า

เกิดขึ้นภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้

และข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ก็มีช่วงเวลาดำเนินการที่ “ยืด” และ “หยุ่น” ได้

เหมือนดังที่นายวิษณุยกตัวอย่างการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้า ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดให้ดำเนินการ “ภายใน 150 วัน”

หรือภายใน 5 เดือน

เป็น 5 เดือนหลังกฎหมายลูก 4 ฉบับประกาศใช้ ซึ่งจะเลือกตั้ง 1 เดือนหลังจากนั้น หรือ 5 เดือนหลังจากนั้นก็ได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น แล้วแต่ความพร้อมและปัจจัย

ทุกอย่างที่ปรากฏจึงมีความหมายต่อการเลือกตั้ง

มีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon