สัจจะ จากทหาร ผบ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ยอมรับ เลือกตั้ง

การออกมายืนยันของ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ที่ว่า “กองทัพ” พร้อมยอมรับผล “การเลือกตั้ง” ไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะได้เสียงข้างมาก

ไม่ว่าจะพูดใน “ฐานะ” ใด

เพราะว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ดำรงตำแหน่งเป็นทั้ง “ผบ.ทบ.” และ “เลขาธิการ คสช.” ในขณะเดียวกัน

ล้วน “สำคัญ” ล้วนทรง “ความหมาย”

มองจากขนบแห่งระบอบประชาธิปไตย “อารยะ” การยืนยันเช่นนี้ของ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่ง

เพราะ “การเลือกตั้ง” คือ การแสดงอำนาจของ “ประชาชน”

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกา ล้วนเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่สหราชอาณาจักร ล้วนเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศส หรือเยอรมนี ล้วนเป็นเช่นนี้

แล้วเหตุใด คำยืนยันของ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท จึงสำคัญ

นั่นเพราะระบอบประชาธิปไตยไทยถูกบิดเบือนตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 นั่นเพราะระบอบประชาธิปไตยไทยถูกบิดเบือนตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557

การบิดเบือนนี่แหละทำให้คำยืนยันของ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ทรงความหมาย

ทำไมรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 จึงเกิดขึ้น ทำไมรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 จึงเกิดขึ้น

คำตอบมีมากมาย แต่ประมวลแล้วมาจาก

1 หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 มีความขัดแย้ง แตกแยกในทางความคิดเกิดขึ้น มีการชุมนุม เคลื่อนไหวทางการเมือง เปิดโปง โจมตี รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปลายปี 2548 กระทั่งถึงเดือนกันยายน 2549

ประเด็นสำคัญก็คือ รัฐบาลเป็นประชาธิปไตย “จอมปลอม” ได้ชัยชนะการเลือกตั้งจากการซื้อเสียง และบริหารราชการแผ่นดินด้วยการทุจริต คอร์รัปชั่น ขาดความชอบธรรมด้วยประการทั้งปวงที่จะดำรงอยู่ในฐานะรัฐบาล

ในที่สุดก็นำไปสู่การรัฐประหาร โค่นล้มรัฐบาล

1 หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 มีความขัดแย้งแตกแยกในทางความคิดเกิดขึ้น มีการชุมนุม เคลื่อนไหวทางการเมืองเปิดโปง โจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปลายปี 2556 กระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม 2557

ประเด็นสำคัญก็อีหรอบเดียวกับข้อกล่าวหาต่อรัฐบาลในปี 2548-2549 นั่นก็คือ เป็นรัฐบาลโกงกิน บริหารราชการแผ่นดินอย่างฉ้อฉล เป็นตัวแทนของ “ทุนสามานย์” ทุจริตคอร์รัปชั่นมหาศาล ขาดความชอบธรรมที่จะดำรงอยู่ในฐานะรัฐบาล

ในที่สุด ก็นำไปสู่การรัฐประหาร โค่นล้มรัฐบาล

ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มาจากลักษณะ “ร่วม” อันสอดรับกัน

1 เป็นปฏิกิริยาไม่ยอมรับต่อ “การเลือกตั้ง”

1 ปฏิกิริยานี้เริ่มต้นจากกลุ่มการเมืองที่ยอมรับไม่ได้ต่อ “รัฐบาล” อันมาจากพรรคการเมืองที่กำชัยในการเลือกตั้ง

เมื่อการเคลื่อนไหวกลายเป็น “ปรากฏการณ์” กลายเป็น “กระแส”

รัฐบาลขาดความชอบธรรม ไม่สามารถดำรงสถานะแห่งการเป็นผู้บริหารได้ ไม่สามารถดำรงสถานะแห่งการเป็นผู้ปกครองได้

ในที่สุด ก็นำไปสู่การรัฐประหาร โค่นล้มรัฐบาล

น่าสนใจก็ตรงที่เป็นการตัดสินใจในลักษณะ “ร่วม” มาจาก “กองทัพ” มาจาก “ฝ่ายความมั่นคง” จึงสามารถโค่นล้มรัฐบาลได้อย่างราบคาบ

ผลก็คือ เท่ากับ “รัฐประหาร” ไม่ยอมรับต่อผลจากกระบวนการ “การเลือกตั้ง”

 

การออกมายืนยันของ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท จึงทรงความหมายและมีความสำคัญเป็นอย่างสูง

เท่ากับเป็นการค้ำประกันให้พรรคการเมือง ค้ำประกันให้นักการเมือง สามารถเคลื่อนไหวและเข้าสู่กระบวนการของ “การเลือกตั้ง” ได้อย่างมั่นใจ

ไม่เพียงมั่นใจว่าจะเป็นอย่างเสรี หากยังมั่นใจว่าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจาก “สังคม” มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจาก “ทหาร”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon