มอง ‘โรลส์-รอยซ์’ เห็นภาพ ‘ทีจี 200’ เด่น มาตรฐาน ตรวจสอบ

กรณีสินบนจาก “โรลส์-รอยซ์” มากด้วยสีสัน ไม่ว่าจะมองผ่าน “การบินไทย” ไม่ว่าจะมองผ่านแต่ละ “รัฐบาล”

สีสัน 1 มาจากจุดเริ่มในปี 2534

เป็นจุดเริ่มภายหลังจากสถานการณ์ “รัฐประหาร” เป็นจุดเริ่มเพราะว่าอยู่ในห้วงของรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน

ผ่านจากรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน เข้าสู่รัฐบาล นายชวน หลีกภัย เข้าสู่รัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และรัฐบาล นายชวน หลีกภัย รอบ 2

“สีสัน” บังเกิดเมื่อเป็นรัฐบาล “ทักษิณ”

ความโน้มเอียงเมื่อแรกที่ข่าว “สินบน” ปูดขึ้นมาจากสหราชอาณาจักร คือ ความโน้มเอียงไปยังรัฐบาล “ทักษิณ”

นั่นเพราะเป็นรัฐบาลที่มี “เครดิต” ค่อนข้างต่ำ

ต่ำเมื่อเทียบกับ นายอานันท์ ปันยารชุน ต่ำเมื่อเทียบกับ นายชวน หลีกภัย ต่ำแม้เมื่อนำไปเทียบกับ นายบรรหาร ศิลปอาชา

นี่คือ “อคติ” ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย

หากคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงของการดีลธุรกรรมกับ “โรลส์-รอยซ์” มีจุดที่ไม่ควรมองข้าม 2 จุดสำคัญ

1 เป็นจุดอันเนื่องแต่สถานการณ์ “รัฐประหาร”

1 เป็นจุดอันเนื่องแต่สภาพครอบงำระหว่าง “กองทัพอากาศ” กับ “การบินไทย” ซึ่งเป็นสิ่งตกค้างมาอย่างยาวนาน

รัฐประหารเดือนกุมภาพันธ์ 2534 เป็นฝีมือของ “รสช.”

แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะคือ นายนุกูล ประจวบเหมาะ แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการอีก 2 คนก็มาจาก “รสช.”

คน 1 เป็นทหารบก อีกคน 1 เป็นทหารอากาศ

กล่าวไปแล้ว โครงการจัดซื้อจัดจ้างล้วนเป็นการริเริ่มมาจาก “การบินไทย” โดยที่ “การบินไทย” ยังอยู่ภายใต้โครงครอบของ “กองทัพอากาศ”

สัมผัสได้จาก “บอร์ด” และประธานบอร์ด “การบินไทย”

สัมผัสได้จาก ฝ่ายบริหารระดับสูงภายใน “การบินไทย” ยังแสดงร่องรอยการครอบงำของ “กองทัพอากาศ” อย่างเด่นชัด

เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของ “การบินไทย” กับ “กองทัพอากาศ”

หากมองจากสภาพความเป็นจริงที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังมีบทบาทน้อยมากใน “การบินไทย”

แม้กระทรวงการคลังจะถือ “หุ้นใหญ่”

โครงการของ “การบินไทย” คือเรื่องของ “การบินไทย” ด่านโหดที่สุดที่จะต้องราวีหากเป็นโครงการใหญ่คือด่าน “สภาพัฒน์”

เรื่องนี้จึงน่าจะเป็นเรื่องของ “รัฐวิสาหกิจ”

หากเป็นเรื่องที่มีการเมืองเข้าไปแอบแฝงก็มิได้เป็นการเมืองภายในกระบวนการเลือกตั้งหากแต่เป็นการเมืองในแบบ “รัฐประหาร” มากกว่า

เพียงแต่เป็น “รัฐประหาร” เมื่อปี 2534

ความเป็นไปได้ที่บุคคลซึ่งเข้ามาเกี่ยวพัน “ส่วนใหญ่” และ “ด้านหลัก” อาจเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่บางกรณีก็อาจหมดอายุความ ขณะที่หากเป็น “นักการเมือง” แท้ๆ ก็อาจจะดำเนินไปในแบบปลายอ้อปลายแขม

เพียงแต่เมื่อมีชื่อ “ทักษิณ” เข้ามาก็อาจจะมีความน่าตื่นเต้นเท่านั้น

ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นในยุค นายอานันท์ ปันยารชุน ไม่ว่าเรื่องนี้ยาวกระทั่งถึงรัฐบาล “ทักษิณ”

ในเมื่อความเป็นจริงได้เปรี้ยงปร้างขึ้นจากการสอบสวนของทั้งสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ทุกอย่างจึงมิได้ยุ่งยาก หรือสลับซับซ้อน

เพียงแต่นำเอา “ผล” ของการสอบสวนมาขยายผลเท่านั้นเอง

ประเด็นอยู่ที่ว่าจะขยายผลให้เป็นแบบ “รถถังยูเครน” หรือว่า “อุทยานราชภักดิ์”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon