เข้าใจ ตัวแปร เข้าใจ ‘ปรองดอง’ ปัจจัย ภายนอก

เป็นความจริงที่สถานการณ์ระหว่างคำสั่งที่ 66/23 กับ สถานการณ์ปรองดองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างยิ่ง

คือ ในอดีตเป็นการต่อสู้ด้วย “อาวุธ”

คือ ความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐบาล ระหว่างกองทัพปลดแอกประชาชนไทยกับกองทัพไทย

จึงต้องใช้ “การเมือง” นำ “การทหาร”

Advertisement

จึงต้องใช้กระบวนการอย่างที่เรียกว่า “การต่อสู้” ด้วยความคิด เป็นด้านหลักมากกว่า “การปราบปราม” ด้วยกำลัง

ขณะที่สถานการณ์ในห้วง 1 ทศวรรษแห่งความอับตัน

เป็นการต่อสู้ในทาง “ความคิด” ระหว่างคน 2 กลุ่ม เรียกอย่างหยาบๆ 1 เป็นพวกเสื้อเหลือง 1 เป็นพวกเสื้อแดง

หรือระหว่าง “พรรคประชาธิปัตย์” กับ “พรรคเพื่อไทย”

แต่ไม่ว่าจะเรียกว่า “เสื้อเหลือง” ไม่ว่าจะเรียกว่า “เสื้อแดง” ไม่ว่าจะเรียกว่า “ประชาธิปัตย์” ไม่ว่าจะเรียกว่า “เพื่อไทย”

ก็ล้วนอยู่ในพรมแดน “ความคิด” ในพรมแดน “การเมือง”

ท่าทีระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ และแม้กระทั่งระหว่าง นปช.อันสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทย กับ กปปส.อันสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์

ต่อ “ปรองดอง” ก็มีความแตกต่างกัน

ในเบื้องต้นที่มีการเสนอแนวทาง “ปรองดอง” ออกมา ทั้ง 2 ฟากฝ่าย ล้วนมีความเห็นและไม่สุกงอม แต่ที่สุดก็ยินยอมเข้าสู่ “กระบวนการ”

ปีกของ “ประชาธิปัตย์” และ “กปปส.” หงุดหงิดมากกว่า

ปีกของ “เพื่อไทย” และ “นปช.” อาจหงุดหงิด แต่เมื่อคิดสะระตะกับสภาพนับแต่ก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 เป็นต้นมา ดูเหมือนว่าจะไม่มีกระบวนการใดดีไปกว่า “ปรองดอง” อย่างที่ คสช.เดินหน้า

เปรียบเทียบกับที่ต้องประสบในห้วงแห่ง “ประชามติ” ก่อนเดือนสิงหาคม 2559 สถานการณ์ “ปรองดอง” ย่อมดีกว่า

ปีกของ “ประชาธิปัตย์” และ “กปปส.” อาจอยู่ในจุดเหนือกว่าอยู่แล้วในเชิงเปรียบเทียบ

แต่ในเมื่อ คสช.และรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบาย สะท้อนให้เห็นว่า คสช.และรัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน

ทั้งหมดนี้คือ “ตัวแปร” อันปรากฏขึ้นในปี 2560

คําว่า “ตัวแปร” สะท้อนออกอย่างเด่นชัดยิ่งว่าเป็นแรงกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างเป็นด้านหลักไม่ว่าจะมองผ่าน “โรดแมป” ไม่ว่าจะมองผ่าน “การเลือกตั้ง”

สัมผัสได้จาก “ตัวแปร” เนื่องแต่ “ร่างรัฐธรรมนูญ”

คสช.และรัฐบาลต่างคิดว่า “ร่างรัฐธรรมนูญ” ฉบับผ่านประชามติน่าจะประกาศและบังคับใช้ภายในไม่เกินวันที่ 6 กุมภาพันธ์

แต่แล้วก็มี “ตัวแปร” เกิดขึ้นทำให้ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557

เพื่อเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การปรับแก้ “ร่างรัฐธรรมนูญ” ฉบับผ่านประชามติตามที่ได้รับพระราชทานข้อสังเกตมา

จากนั้นก็มีแรงผลักดันในเรื่อง “ปรองดอง”

เด่นชัดว่าแม้การนี้จะเป็นความรับผิดชอบของ คสช.และของรัฐบาล แต่แรงผลักดันน่าจะมาจากปัจจัย “ภายนอก”

คล้ายๆ กับกรณีของ “ร่างรัฐธรรมนูญ” ฉบับผ่านประชามติ

จากนี้จึงนำไปสู่การปรับตัวให้สอดรับกับ “ตัวแปร” และสถานการณ์ซึ่งเข้ามาตกกระทบ

“โรดแมป” ต้องเลื่อนอย่างแน่นอน นั่นก็คือ ที่คาดหวังจะเลือกตั้งประมาณปลายปี 2560 คงเป็นไปไม่ได้

เป้าหมายน่าจะเป็นในปี 2561

กระนั้น ก็มิได้หมายความว่า กระแส “กดดัน” อันเนื่องจาก “การเลือกตั้ง” จะไม่เกิดขึ้นและกลายเป็นประเด็น

เพราะภายใน “การเลือกตั้ง” ก็มีลักษณะเป็น “ตัวแปร” อยู่ด้วยเหมือนกัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image