สถานีคิดเลขที่ 12 : ดูนิด้าโพลบ้าง

สถานีคิดเลขที่ 12 : ดูนิด้าโพลบ้าง

สัปดาห์ที่แล้วว่ากันด้วยเรื่องโพลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประเมินผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

สรุปว่าประชาชนพอใจ เชื่อมั่น และฝากการบ้านไว้ให้รัฐบาล

ตอกย้ำว่าประชาชนต้องการให้รัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

Advertisement

สัปดาห์นี้มาดูนิด้าโพลที่เพิ่งสำรวจกันบ้าง

เป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อรัฐบาลในรอบ 9 เดือน

สำรวจระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน กลุ่มตัวอย่างกระจายทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ 1,310 ตัวอย่าง

Advertisement

พบว่า ร้อยละ 34.35 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ ต่อการทำงานของรัฐบาลในรอบ 9 เดือน

รองลงมา ร้อยละ 31.69 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

ร้อยละ 25.19 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ

ร้อยละ 7.40 ระบุว่า พอใจมาก

ผลสำรวจข้อนี้น่าสนใจตรงเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถาม

สาเหตุที่ไม่พอใจเลย เพราะไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานและไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้

สาเหตุที่ไม่ค่อยพอใจ เพราะการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ มีความล่าช้า และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม

สาเหตุที่ค่อนข้างพอใจ เพราะมีความพยายามผลักดันนโยบายต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และเห็นผลงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา

และสาเหตุที่พอใจมาก เพราะมีความตั้งใจในการทำงาน ช่วยเหลือประชาชน ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

อีกสักคำถามที่นิด้าโพลสอบถามความคิดเห็น

นั่นคือ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศหรือไม่

ผลการตอบคำถามระบุว่า ร้อยละ 35.95 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย

รองลงมา ร้อยละ 35.04 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น

ร้อยละ 22.14 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น

ร้อยละ 5.42 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก

เหลียวไปดูคำตอบ สาเหตุของการตอบคำถามเช่นนั้น

พบว่า สาเหตุที่ไม่เชื่อมั่นเลย เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ผลงานยังไม่ชัดเจน แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

สาเหตุที่ ไม่ค่อยเชื่อมั่น เนื่องจากการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด

สาเหตุที่ ค่อนข้างเชื่อมั่น เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงาน มีทักษะด้านการบริหาร สามารถทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นได้

ส่วนสาเหตุที่ เชื่อมั่นมาก เนื่องจากรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา มีการบริหารที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้

จากผลสำรวจเรื่องความพึงพอใจและความเชื่อมั่น เมื่อมาดูตรงสาเหตุแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการเห็นผลงาน

กลุ่มตัวอย่างพอใจการทำงานของรัฐบาลที่ขยันขันแข็ง เชื่อมั่นในประสบการณ์การทำงาน มีความตั้งใจในการทำงาน

เห็นได้ว่า การทำงานของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่มุ่งมั่นทำงานนั้น ไม่ได้เสียเปล่า

ทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวอยู่ในสายตาของประชาชน

และรู้สึกพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาล

แต่ปัญหาสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างไม่พึงพอใจนัก คือ ผลงาน

เหตุเพราะที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏผลงานที่โดนใจกลุ่มตัวอย่าง

ทำให้กลุ่มตัวอย่างระบุสาเหตุที่ไม่พึงพอใจนักว่า การทำงานยังล่าช้า ยังไม่เกิดความแตกต่างไปจากเดิม

ทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ยากที่รัฐบาลต้องแก้ไข และเอาชนะใจประชาชนให้ได้

สรุปจากข้อมูลโพลนิด้าครั้งนี้ คือ ประชาชนดีใจที่นายกฯ และรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่

ขณะเดียวกันก็ต้องการสะท้อนว่า แค่ทำงานยังไม่พอ

ถ้าจะให้พอใจมาก รัฐบาลต้องมีผลงาน

นฤตย์ เสกธีระ
[email protected]

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image