แค่เอาโรงเรียนเล็กเข้า ICU ยังไม่พอ แล้วกระทรวงศึกษาฯควร.. : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

ทุกครั้งที่ผลการประเมินทางการศึกษาทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติออกมาปรากฏ ก็จะมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวโทษโน่นนี่ กันยกใหญ่ พอเวลาผ่านเลยทุกอย่างก็เงียบไป แต่คนที่เป็นจำเลยอันดับแรกๆ คือ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา เช่น กล่าวโทษครูว่าไม่มีความรู้ความสามารถ ครูทำแต่ผลงาน (ครู สพฐ.มีวิทยฐานะ 60-70% ของจำนวนครูทั้งหมด) ครูไม่สอนทำงานอื่น ทั้งหมดนี้จะโทษใคร

ทุกวันนี้ปัญหาทางการศึกษามาจากนโยบายระดับบนทั้งสิ้น คิดกัน 4-5 คน มี 9 อรหันต์คิดแล้วเป็นไง มี 5 แท่งแล้วเป็นไง ครูไม่เก่ง แสดงว่าระบบการคัดเลือกได้คนไม่เก่ง มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูไม่เก่งเปิดขึ้นมากมาย ไร้การตรวจสอบและควบคุม อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอยู่อย่างเทพ ครูมีสิทธิอะไรบ้าง หน่วยงานอื่น ทั้งรัฐและวิสาหกิจ มีสวัสดิการ มีการดูแลไปถึงลูกหลาน เช่น ตำรวจ ทหาร ลูกหลานมีคะแนนหรือมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่น ลูกไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เขาลือกันว่าลูกชาวบ้านอย่าหวังว่าจะได้สิทธิเข้าทำงาน หรือได้ทำแต่สิทธิของบุตรหลานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานข้างต้นมักจะได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆ ลูกครู-อาจารย์ได้สิทธิอะไรบ้าง ถ้า 3 จังหวัด 4 อำเภอสงขลา ต้องให้แม่ พ่อ ตายก่อนจึงจะได้สิทธิ เวรกรรมจริงครูไทย

และรู้ไหมรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ยังคิดค่าบริการกับประชาชนคนละ 20-30 บาทอีก ทั้งๆ ที่มีเงินเดือน เงินโบนัส อะไรคือสาเหตุ ก็ระบบที่ผู้ใหญ่ อวดดี รู้มาก เอาของนอกมาใช้ เว่อร์กันนัก คิดโน่นคิดนี่แล้วทิ้ง คนมาใหม่ กี่ครั้งๆ ก็คิดใหม่ทิ้งของเก่า ของเดิมยังไม่ได้ทำเลย

มีตัวอย่างให้เห็น ใกล้บ้านเรา ที่เขาดีเขาเด่น เรายังหลงตัวเองหาเหตุผลมากล่าวอ้างว่าเรามีดี ใช่มีดี แต่ดีอย่างไร ทำไมไม่ได้รับการรองรับระดับสากล หลักสูตรควรเปลี่ยนและปฏิรูปใหม่

หลักสูตรปี 2521 คือลางร้ายของการศึกษาไทย ไม่มีการตกซ้ำชั้น ตกวิชาใดซ่อมวิชานั้น ผลการเรียน 4 3 2 1 และ 0 ถ้าต่ำกว่าร้อยละ 50 จะได้ 0 การศึกษาไทย เด็กได้เกรด 1 ก็จบการศึกษา ไม่ส่งงาน ไม่สนใจเรียน ไม่เข้าห้องเรียน ติด 0 ติด ร ภายในอาทิตย์เดียวก็จบการศึกษา เราบ้า O-NET ผู้ใหญ่เอา O-NET มาผูกโยงกับคุณภาพของเด็ก คาดโทษผู้บริหารและครู จึงเกิดปรากฏการณ์ใหม่ในวงการศึกษาบางโรงเรียน ถึงขั้นหยุดเรียนหยุดสอน เพื่อจัดติว O-NET จ้างติวเตอร์ใช้งบนับหมื่นนับแสน แต่ละโรงใช้เวลาเป็นเดือนๆ เด็กออกจากห้องเรียนมาเพื่อติว O-NET เนื้อหาที่ครูจะสอนไม่ได้สอน ผอ.สั่งให้ติว O-NET ก่อน ผอ.กลัวโดนย้ายเพราะผล O-NET ไม่ดี/ครูโชคดีไม่ดี สุดท้ายครูเป็นจำเลยอีก

โครงการสร้าง 5 แท่ง ใหญ่มาก เลขาฯแต่ละแท่งดูแลโรงเรียนนับ 1,000 นับ 10,000 โรง ดูแลครู 300,000-400,000 คน ไม่มีที่ไหนในโลก กระจายอำนาจไม่จริง ระดับล่าง อำเภอ จังหวัด ใครดูแลใครติดตาม มีแค่ศึกษาภาคยังไม่พอ ศึกษาอำเภอ/ศึกษาจังหวัด ควรกลับมาใหม่จะได้ช่วยกันตรวจสอบติดตามและมีส่วนร่วม กศจ.ก็ยังไม่ตอบโจทย์ ประชุมแต่ละครั้งมีแต่วาระบรรจุแต่งตั้ง ปรับเงินเดือน ปรับตำแหน่งแทน ไม่มีวาระพัฒนาและติดตามผลทางการศึกษาเลย สภาการศึกษาจังหวัดควรเกิดขึ้นเพื่อเปิดช่องให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้มากขึ้น

อุปสรรคของการศึกษาไทยคือ ขาดความต่อเนื่องและยั่งยืน ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมาและเที่ยงธรรม การทบทวนการได้มาและการรักษาวิทยฐานะ เป็นสิ่งที่ดี และจำเป็นอย่างยิ่งดังที่หมอธีระเกียรติ กำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้ ครูและ ผอ.เก่งขยัน มีผลงานควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ถึงที่สุด ระบบเงินเดือนให้เทียบเท่าขั้นสูงระดับ 10, 11 แต่ถ้าขาดคุณภาพควรลดหรือยุบเลิกไป ผู้บริหารมีตำแหน่งบวกกับค่าวิทยฐานะ 2 เด้ง ถ้าคุ้ม ควรให้มากกว่าเดิมแต่ถ้าไม่คุ้มควรทบทวนกระทรวงศึกษาธิการ หมดเงินปีละ 30,000-40,000 ล้านบาท

สำหรับค่าตอบแทนแต่เป็นไง คุณภาพการศึกษาแย่ลง ประเทศสิงคโปร์กำลังยกเลิกสร้างคนที่เก่งด้านความรู้เพียงอย่างเดียว เขาต้องการคนที่มีทักษะชีวิต อดทน ซื่อสัตย์สุจริต รักชาติบ้านเมือง มหาวิทยาลัยของไทยและนักการศึกษาของไทยต้องช่วยกันคิด ผลักดันผลิตคนตอบโจทย์สังคม ชาติและสังคมโลก เปิดแต่วิชาการตลาด คอมพิวเตอร์ และบริหารจัดการ

เรียนแล้ว ไม่มีงานรองรับ หลอกเด็กเข้าเรียนแต่ไม่มีอนาคต ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมแย่ โครงสร้างประเทศขายยาง ขายข้าว ขายปลา ขายท่องเที่ยว พาประเทศไม่รอด 4.0 ไม่มีวันไปถึง

ภาคธุรกิจเขาเริ่มไม่ต้องการเด็กเกรด 3.90-4.00 กันแล้ว มหาวิทยาลัยไทยยากที่จะเข้าสู่การเป็นสากลและยอมรับจากนานาชาติ ดูได้จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในประเทศไทยไม่มีช่องงานให้เลือกให้ทำ เราไม่มีภาคธุรกิจหรือการลงทุนขนาดใหญ่ที่รองรับแรงงานทั้งในและต่างประเทศนับแสนนับล้านคนได้ โครงการต่างๆ ของไทยวนเวียนอยู่ 2-3 โครงการเช่น รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ทำถนน ลอกคู ลอกสระ ลอกคลอง เขตเศรษฐกิจพิเศษดูแล้วเป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเป้าหมายแรงงานระดับกลางและล่าง ถ้าเกิดขึ้นคนไทยไม่ได้ทำ จะได้แรงงานต่างชาติ เพราะเราวางแผนการผลิตคนผิดหลักสูตร หรือมัธยมแบบประสมควรกลับมาใช้เพื่อผลิตคนสร้างคนเข้าสู่วิชาชีพ ปรับโครงสร้างการผลิตคนเพื่อเป็นข้าราชการให้เล็กลง และขยายตำแหน่งหรือแรงงานสายอาชีพและธุรกิจให้มากขึ้น

การขับเคลื่อนประเทศจึงเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาล วิธีคิดของรัฐบาล ผู้เขียนอยากให้นำศาสตร์ของพระราชา “รัชกาลที่ 9” มาใช้เป็นหลักคิด ขับเคลื่อนประเทศคือ “ต้องระเบิดจากข้างใน” ที่พระองค์ได้ให้ไว้เมื่อ 8 ธ.ค.2012 ว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ครอบครัว ชุมชน ให้พร้อมและแข็งแกร่งก่อนที่จะนำออกสู่สังคมภายนอก มิใช่เอาจากภายนอกเข้ามา ขณะที่สังคมไทย คนไทยยังไม่พร้อมจึงอาจจะนำไปสู่ความล่มสลายได้ ฉะนั้นผู้เขียนจึงอยากเสนอหลักคิดแก่ผู้เกี่ยวข้องว่า ถึงเวลาแล้วประเทศไทยเราเริ่มปฏิรูปประเทศใหม่ ดังที่ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังดำเนินการและผลักดันอยู่ในขณะนี้ เช่น ด้านการศึกษา สมควรทบทวนใหม่ ปรับใหม่ กำหนดทิศทางใหม่

ดูตัวอย่างฮ่องกงปฏิรูปการศึกษาใหม่ที่ผ่านมาแค่ 10 ปีกว่า ด้านการเมืองการปกครอง คนในชาติหยุดความขัดแย้ง ฆ่าฟันกันเอง หันหน้าเข้าหากัน ด้านสังคมใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งป็นรากฐานสำคัญของประเทศเช่นกัน วางเป้าหมายใหม่ เราขายยาง ขายปาล์ม ขายข้าว มาร่วม 50 ปี และเป็นอันดับต้นๆ ของโลกแต่เรายังจน

ประเทศควรเปลี่ยนวิธีคิด รัฐบริหารใหม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนเจ้าของประเทศเป็นสำคัญ ประชาชนต้องเข้มแข็งและมีความรู้การแก้ปัญหาแบบเดิมๆ เช่น แจกเงิน ประกันราคาสินค้า น่าจะไม่ใช่เส้นทางนำไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผู้นำประเทศต้องคิดและผลักดันประเทศเข้าสู่ความมั่งคั่ง ประชาชนต้องสนับสนุนรัฐบาลให้เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ เพื่อค้นหาช่องทางใหม่ มิฉะนั้น ท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนเหนี่ยวรั้งให้ประเทศล้าหลังจนประชาชนตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก

โครงการทำลายเกาะแก่ง ลุ่มน้ำโขง โครงการโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา และคลองท่อม จ.กระบี่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงการเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการศึกษาความเป็นไปได้คลองไทย ถ้าคนไทยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติแล้ว ชาวไทยควรให้การสนับสนุนและผลักดัน ช่วยกันคิดช่วยกันตั้งสติและ “ระเบิดจากข้างใน” ผลักดันให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้หรือไม่คุณภาพทางการศึกษา โดยฝีมือหมอธี เป็นผู้ผ่าตัดตกแต่งกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งดีไหม

ณรงค์ ขุ้มทอง
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ โรงเรียนดาวนายร้อย
และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวรนารีเฉลิม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บก.ลายจุด’เผยทหารโทรหา ให้หยุดพูดเรื่องธรรมกาย ขู่หากไม่เชื่อจะเชิญมาพบ
บทความถัดไปพระองค์สิริวัณณวรีฯ เสด็จเปิดงาน “ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส” กรุงปารีส