‘มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2559’ โดย ปราปต์ บุนปาน

หนึ่งในหนังสือรายปีเล่มสำคัญที่ทางเครือบริษัทมติชนจัดทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ก็คือ “มติชนบันทึกประเทศไทย”

ล่าสุด สำนักพิมพ์มติชนเพิ่งวางแผงหนังสือ “มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2559” ซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงโดย “ศูนย์ข้อมูลมติชน”

แน่นอนว่าเหตุการณ์สำคัญสูงสุดของประเทศไทยใน พ.ศ.2559 คือ ช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เมื่อรัฐบาลได้ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

หนังสือ “มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2559” ได้บันทึกเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพระอาการประชวรจนถึงวันสวรรคตเอาไว้อย่างละเอียดลออ

ดังคำนำของหนังสือที่ระบุว่าแหล่งข้อมูลภายในเล่มนั้น “ถือเป็นเอกสารชั้นต้นอันเปรียบได้กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่จะประทับอยู่ในความทรงจำ แม้ประเด็นข่าวการสวรรคตของพระองค์จะนำมาซึ่งความโศกเศร้าของประชาชนชาวไทยก็ตาม” 

ไม่เพียงเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ยังรวบรวมข่าวเด่นๆ ในรอบปีที่แล้ว พร้อมจำแนกจัดแบ่งประเภทหมวดหมู่ของข่าวสารต่างๆ อย่างชัดเจน โดยมีการไล่เรียงเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องระหว่างกัน

นอกจากนี้ เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีการจัดพิมพ์หนังสือ ณ ปัจจุบัน ก้าวหน้าไปไกลมาก “มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2559” ก็ได้นำเสนอ “คลิปวิดีโอ” ประกอบข่าวเด่นๆ ภายในเล่ม ผ่านระบบ “QR Code” เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงแก่นประเด็นได้อย่างครบอรรถรส ทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพเคลื่อนไหว

เมื่อลองพลิกอ่านเนื้อหาภายในเล่ม ผู้อ่านจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา สถานการณ์ต่างๆ ของประเทศคลี่คลายไปถึงจุดไหน? เพียงใด?

เช่น เมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน “ร่างรัฐธรรมนูญ 2559” และคำถามพ่วงที่เปิดโอกาสให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วง 5 ปีนับแต่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากการลงประชามติของประชาชนทั่วประเทศ

น่าสนใจที่จะตั้งคำถามและประเมินผลว่าหนึ่งปีผ่านไป สถานการณ์การเมืองไทยเดินหน้าไปถึงจุดไหนแล้ว? และเรามองเห็นภาพอะไรเด่นชัดขึ้นจาก “พัฒนาการ” ดังกล่าว?

“มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2559” ถือเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลในอดีตอันเพิ่งผ่านพ้น แต่ข้อมูลเหล่านั้นก็เป็น “อดีต” ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงตนเองและสังคมเข้ากับ “อนาคต” ในวันข้างหน้า

ดังที่ย่อหน้าสุดท้ายของคำนำสำนักพิมพ์มติชนระบุเอาไว้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นบทบันทึกที่ทรงคุณค่าอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์อันเจ็บปวด การเมืองไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยังไม่มีความแน่นอน จนถึงสถานการณ์ปลีกย่อยอื่นๆ ที่ควรให้ความสำคัญ

“อันเป็นความทรงจำของคนร่วมสมัยที่จะเกี่ยวเนื่องไปถึงอนาคตข้างหน้า”

……………..

ปราปต์ บุนปาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon