ตัดสิน’ปู’แล้ว โดย นฤตย์ เสกธีระ

แฟ้มภาพ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแถลงข่าว

ป.ป.ช.มีมติ 7 ต่อ 0 เห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความผิด

นายวิชา มหาคุณ ป.ป.ช.สมัยนั้นขยายความว่า

ที่ประชุมวินิจฉัยถึงการที่รัฐบาลดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกโดยกำหนดราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาด

เมื่อมีการระบายข้าวที่รับจำนำได้เกิดผลขาดทุนจำนวนมาก

แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ระงับยับยั้งโครงการ ยังคงดำเนินโครงการต่อไปจนเกิดผลขาดทุนสะสมเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก

การกระทำดังกล่าวมีมูลความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ทั้งนี้ ป.ป.ช.ได้ระบุถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากมาย อาทิ บิดเบือนกลไกตลาด การดำเนินโครงการเกิดการทุจริตทุกขั้นตอน

ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การสวมสิทธิ โกงความชื้น โกงตราชั่ง นำข้าวมาเวียนเข้าโครงการ

การลักลอบนำข้าวออกจากคลัง ในส่วนของการระบายข้าวที่รับจำนำมีการใช้อิทธิพลทางการเมืองช่วยเหลือพวกพ้องให้ได้ข้าวจากโครงการไปจำหน่าย

เกิดระบบนายหน้าค้าข้าว ไม่ประมูลข้าวโดยเปิดเผย 

ปัญหาข้าวเสื่อมคุณภาพ ขายข้าวขาดทุน ข้าวสูญหายจากโกดัง ทำลายระบบการค้าข้าวโดยเสรี ฯลฯ

การระบายข้าวที่รับจำนำเกิดผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก และผู้ถูกกล่าวหาได้รับรู้รับทราบจากรายงานผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

และยังรับทราบว่ามีการทุจริตในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับยืนยันที่จะดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อไป

ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการมากขึ้นไปเรื่อยๆ

ป.ป.ช.เห็นว่ามีความผิด และส่งอัยการยื่นฟ้องศาล

วันที่ 27 กันยายน 2560 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำตัดสิน

สรุปได้ว่ามีทั้งที่ผิด และที่ไม่ผิด

ประเด็นที่บอกว่าไม่ผิด

ศาลเห็นว่า การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทั้ง 5 ฤดูการผลิต แม้จะพบความเสียหายหลายประการ เช่น การสวมสิทธิ ข้าวสูญหาย ออกใบประทวนเท็จ ข้าวเสื่อมสภาพ ใช้เอกสารปลอม

แต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ป้องกันตั้งแต่เริ่ม เพื่อป้องกันความเสียหาย

กรณีความเสียหายจึงฟังไม่ได้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เกิดความเสียหาย

ยังฟังไม่ได้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปฏิบัติโดยทุจริตหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

เรื่องนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่มีความผิด

ส่วนประเด็นที่บอกว่าผิด

ศาลเห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ รู้ว่าสัญญาการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ยับยั้ง

ยังปล่อยให้มีการส่งมอบข้าวตามสัญญา อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้สำหรับผู้อื่น

การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

จึงมีมติ 8 ต่อ 1 เห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ผิด

ลองอ่านมติ ป.ป.ช. ลองอ่านคำพิพากษาศาล

น่าจะทำให้จำอดีตได้ น่าจะเข้าใจคำตัดสิน และมองเห็นอนาคต

……………

นฤตย์ เสกธีระ maxlui2810@gmail.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนรุทธ์ ประจำวันที่ 3 ต.ค. 60
บทความถัดไปเซ็นทรัลพลาซา โคราช ผุดโปรเจ็กต์สนับสนุนงานอาร์ต ถ่ายทอดความภูมิใจของชาวโคราชผ่านงานศิลปะ หวังดันโคราชเป็นมหานครเมืองอาร์ตแห่งอีสาน