สุจิตต์ วงษ์เทศ : ชานกำแพงพระนคร กรุงเทพฯ แหล่งประวัติศาสตร์สร้างสรรค์อนาคต

มองจากมุมสูงเห็นเสาชิงช้า วัดสุทัศน์ ถัดมาด้านหน้าเป็นวัดราชนัดดา วัดเทพธิดา ฯลฯ และถัดออกมาอีกเป็นแนวใบเสมากำแพงเมืองที่ทอดยาวต่อเนื่องถึงป้อมมหากาฬ ถัดนอกกำแพงเป็นชุมชนชานกำแพงพระนคร เคยมีวิกลิเกพระยาเพชรปาณี (ภาพโปสการ์ดสมัย ร.6 พ.ศ. 2462 ของสินชัย เลิศโกวิทย์ คัดจากสูจิบัตรลิเก “พระยาเพชร” ป้อมมหากาฬ ณ ลานชุมชนป้อมมหากาฬ 10 พฤศจิกายน 2548 หน้า 12-13)

ชุมชนป้อมมหากาฬ กรุงเทพฯ ควรได้รับการสร้างสรรค์เป็นมิวเซียมมีชีวิตโดยเลือกสรรดูแลรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์สังคมของการสถาปนากรุงเทพฯ เพราะมีหลักฐานหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่
1. สถานที่เสด็จตรวจการก่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ของ ร.1 และวังหน้า
2. ชุมชนชานกำแพงพระนคร เหลือแห่งเดียวในไทย
3. วิกลิเกและกำเนิดลิเกแห่งแรกของไทย สมัย ร.5 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชา นุภาพเคยเสด็จทอดพระเนตรลิเก แล้วมีพระนิพนธ์เล่าไว้ในสาส์นสมเด็จ
4. ชุมชนบ้านไม้โบราณของกรุงเทพฯ ชั้นในที่ไม่มีอีกแล้ว
ประวัติศาสตร์ คือ อนาคต ความเป็นมาของพื้นที่ชานกำแพงพระนคร กรุงเทพฯ เป็นประวัติศาสตร์สังคมที่มีพลังผลักดันคนทุกรุ่นมีจินตนาการสร้างสรรค์สังคมไทยในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จตุพรชี้จับวรชัยคุมตัว เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง ยันพูดหลักการปกติ ไม่ได้ให้ร้ายใคร
บทความถัดไปนิพิฏฐ์หวั่นปราบโกงในรัฐธรรมนูญเป็นแค่วาทกรรม ทำไม่ได้จริง