คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน ดาวรุ่ง-ดาวร่วง : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของ “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ได้เปิดเผยผลสำรวจ “ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ประจำปี 2561” ซึ่งเป็นผลสำรวจต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้พบว่าธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ยังคงเป็นธุรกิจเด่นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ธุรกิจดาวร่วง จะเป็นธุรกิจหัตถกรรม ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารและวารสาร และธุรกิจเช่าหนังสือ

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ในปี 2560 และปี 2561 แล้วจะเห็นว่า ธุรกิจที่เคยเป็นดาวรุ่งก็อาจจะกลายเป็นธุรกิจดาวร่วงได้ เพราะทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ใครที่หยุดนิ่งไม่พัฒนาตัวเองก็จะอยู่ลำบาก ส่วนคนที่พัฒนาตลอดเท่านั้นที่จะอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้

ส่วนมุมมองของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระบุว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะเป็นดาวรุ่งและมีแนวโน้มสดใสในปี 2561 ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมค้าปลีกอีคอมเมิร์ซ (2) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3) กิจการที่ทำธุรกิจแบ่งปันทรัพย์สิน (Asset Sharing) (4) อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ (5) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (6) ธุรกิจฟินเทค (7) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมี (8) อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกและพลังงานชีวภาพ และ (9) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

ส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขาลง ได้แก่ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และเคเบิลทีวี (2) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (3) ธุรกิจและอุตสาหกรรมโฆษณา (4) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ (5) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และ (6) อุตสาหกรรมเซรามิก

แต่ที่น่าจับตามองที่สุดในปัจจุบันก็คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมที่จัดเป็นประเภท “สตาร์ตอัพ” (Startup)

ทุกวันนี้ ธุรกิจสตาร์ตอัพ (Startup) ที่มีโอกาสเติบโตสูงในปี 2561 นอกจากจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ High Tech และ Software-based แล้ว ยังอาจจะรวมถึงธุรกิจด้านการเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว และสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านนวัตกรรม ด้านไลฟ์สไตล์และความบันเทิง ด้านเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วด้วย

ความสำเร็จของผู้ประกอบการในปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องของการบริหารจัดการ หรือการมีกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ดีเท่านั้น ยังมีอีกหลายองค์ประกอบ แต่ที่สำคัญก็คือการสร้าง “ความแตกต่าง” จากคู่แข่งอย่างมีคุณภาพ ที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น ครับผม!

วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon