สุจิตต์ วงษ์เทศ : เคหสถานเดิม ร.1 ที่อยุธยา

อยุธยา ไม่มีป้ายบอกแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ โดยเฉพาะย่านเคหสถานเดิม ร.1 ใกล้ป้อมเพชร ใกล้ตลาดใหญ่ของชาวจีน และใกล้วัดสุวรรณดาราราม (วัดทอง) ของพระปฐมบรมชนกนาถ

ท้องถิ่นอยุธยาน่าจะร่วมกันทำให้ทั่วทุกแห่งของอยุธยา มีป้ายบอกความเป็นมาย่อๆ เริ่มก่อนตรงนี้ที่ย่านเคหสถานเดิมของ ร.1

เคหสถานเดิมของ ร.1 บริเวณย่านการค้าของชาวจีน ใกล้ป้อมเพชร (มีวงกลมในภาพประกอบ) หัวมุมเกาะเมืองอยุธยา ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าบรมโกศ จากหนังสือกรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง โดย ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2549 หน้า 80)

วัดสุวรรณดาราราม (เดิมชื่อวัดทอง) อยู่ในเกาะเมืองอยุธยา ด้านตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้แม่น้ำป่าสัก มีคำบอกเล่าว่าสร้างโดยพระปฐมบรมชนกนาถ นามเดิมว่าทองดี บนพื้นที่ละแวกเคหสถานเดิม จึงให้นามวัดครั้งแรกว่าวัดทอง ครั้นถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม แล้ววาดจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติพระนเรศวรไว้ในวิหาร มีประวัติย่อบนแผ่นป้ายไว้ในวัด ส่วนทางเข้าหน้าวัดมีป้ายชื่อวัดขนาดมหึมา แต่ไม่มีป้ายบอกไว้ริมถนนให้คนรู้ย่านเคหสถานเดิม ร.1

วัดสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยา
วัดสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon