สุจิตต์ วงษ์เทศ : เคหสถานเดิม ร.1 ที่อยุธยา

(จากซ้าย) ป้อมเพชร, วัดสุวรรณดาราราม, ย่านคลองในไก่

อยุธยา ไม่มีป้ายบอกแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ
โดยเฉพาะย่านเคหสถานเดิม ร.1 ใกล้ป้อมเพชร ใกล้ตลาดใหญ่ของชาวจีน และใกล้วัดสุวรรณดาราราม (วัดทอง) ของพระปฐมบรมชนกนาถ
ท้องถิ่นอยุธยาน่าจะร่วมกันทำให้ทั่วทุกแห่งของอยุธยา มีป้ายบอกความเป็นมาย่อๆ โดยเริ่มก่อนตรงนี้ที่ย่านเคหสถานเดิมของ ร.1

นิวาสถสานร.1

เคหสถานเดิมของ ร.1 บริเวณย่านการค้าของชาวจีน ใกล้ป้อมเพชร (มีวงกลม) หัวมุมเกาะเมืองอยุธยา ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (แผนที่กรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าบรมโกศ จากหนังสือกรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง โดย ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2549 หน้า 80)

 

ป้อมเพชร
ป้อมเพชร

 

ย่านในไก่ ตลาดใหญ่ยุคอยุธยา
ย่านในไก่ ตลาดใหญ่ยุคอยุธยา

 

เจดีย์บรรจุพระอัฐิพระชนกในรัชกาลที่ 1 ที่วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon