เปิดเส้นทาง ‘Bike อุ่นไอรัก’ ปชช.ร่วมปั่นตามเสด็จฯ 9 ขบวน พระลานพระราชวังดุสิต-คลองลัดโพธิ์

Bike อุ่นไอรัก

เปิดเส้นทางปั่นจักรยาน ‘Bike อุ่นไอรัก’ ปชช.ร่วมปั่นตามเสด็จฯ 9 ขบวน ตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิต-คลองลัดโพธิ์

Bike อุ่นไอรัก – ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานในพระองค์ฯ จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า อีกทั้งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 39 กิโลเมตร

ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” วันที่ 9 ธันวาคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุม 606 อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ หน่วยราชการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

โดย พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานในครั้งนี้แบ่งเป็น 12 ขบวนใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น 4-11 กิโลเมตร จำนวน 3 ขบวน ระยะกลาง 16-24 กิโลเมตร จำนวน 6 ขบวน และเต็มระยะ 39 กิโลเมตร 3 ขบวน โดยในส่วน

 • ขบวนเอ บี และซี หรือขบวนพระลานพระราชวังดุสิต ปั่นเต็มระยะ 39 กิโลเมตร นำโดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้นำรัฐบาล ผู้นำภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และประชาชน รวมจำนวน 3,800 คน เส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิต – แยกผ่านฟ้า – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย. – แยกผ่านพิภพลีลา – แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน – แยก S.A.B. – สะพานพระปกเกล้า – วงเวียนใหญ่ – โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – แยกพระประแดง – กลับรถหน้าซอย สุขสวัสดิ์47 – แยกพระประแดง – โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – วงเวียนใหญ่ – สะพานพุทธ – แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน- แยกผ่านพิภพลีลา – แยกผ่านฟ้า – สิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต
 • ขบวนดี หรือขบวนลานคนเมือง ปั่นระยะ 5.5 กิโลเมตร เปิดให้ผู้ลงทะเบียนแบบกลุ่มครอบครัวเท่านั้น จำนวน 8,000 คน เส้นทางจากลานคนเมือง – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – แยกผ่านพิภพลีลา – ถนนหน้าพระธาตุ – ถนนกลางสนามหลวง – ศาลหลักเมือง – ถนนหน้าพระลาน – ถนนมหาราช – ถนนท้ายวัง – แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน- ถนนเจริญกรุง-แยกอุณากรรณ-สวนรมณีนาถ- ลานคนเมือง มีจุดแวะชม ได้แก่ เสาชิงช้า, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, ท่าราชวรดิษฐ และสวนสราญรมย์
 • ขบวนอี หรือขบวนสนามม้านางเลิ้ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขบวนย่อยคือ
  ขบวนอี 1 ปั่นระยะ 16.2 กิโลเมตร รองรับผู้ปั่นจำนวน 10,000 คน เส้นทางจากสนามม้านางเลิ้ง (หน้ากองสลากเก่า) – แยกมิสกวัน – แยกผ่านพิภพลีลา – แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน – แยก S.A.B. – สะพานพระปกเกล้า – แยกบ้านแขก – ถนนอิสรภาพ – ถนนลาดหญ้า – แยกคลองสาน – ถนนสมเด็จเจ้าพระยา – สะพานพุทธ – ถนนมหาราช – ถนนหน้าพระธาตุ – ถนนเจ้าฟ้า – ถนนราชดำเนินกลาง – แยกผ่านฟ้า – ถนนนครสวรรค์ – สะพานเทวกรรมรังรักษ์ – สิ้นสุดที่สนามม้านางเลิ้ง
  และขบวนอี 2 ปั่นระยะ 8.8 กิโลเมตร รองรับผู้ปั่นจำนวน 12,000 คน เส้นทางจากสนามม้านางเลิ้ง (แยกพาณิชยการ) – แยกผ่านพิภพลีลา – สะพานพระปิ่นเกล้า – แยกอรุณอมรินทร์ – สะพานพระราม 8 – แยกวิสุทธิกษัตริย์ – แยก จปร. – แยกมิสกวัน – สิ้นสุดที่สนามม้านางเลิ้ง
 • ขบวนเอฟ หรือขบวนสนามหลวง ปั่นระยะ 11 กิโลเมตร รองรับผู้ปั่นจำนวน 20,000 คน เริ่มต้นจากสนามหลวง – แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน – แยก S.A.B. – สะพานพระปกเกล้า – แยกบ้านแขก – ถนนอิสรภาพ – ถนนลาดหญ้า – แยกคลองสาน – ถนนสมเด็จเจ้าพระยา – สะพานพุทธ – ถนนมหาราช – ถนนหน้าพระธาตุ – สิ้นสุดที่สนามหลวง
 • ขบวนจี  หรือขบวนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปั่นระยะ 20.6 กิโลเมตร รองรับผู้ปั่นจำนวน 4,000 คน เส้นทางจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – แยกพระประแดง – (กลับรถ) ซ.สุขสวัสดิ์ 47 – แยกพระประแดง – สิ้นสุดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • ขบวนเอช หรือขบวนสะพานตากสิน ปั่นระยะ 23.2 กิโลเมตร รองรับผู้ปั่นจำนวน 5,000 คน เส้นทางจากใต้สะพานตากสิน – แยกพระประแดง – (กลับรถ) ซ.สุขสวัสดิ์ 47 – แยกตากสิน – สิ้นสุดที่ใต้สะพานตากสิน
 • ขบวนไอ หรือขบวนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปั่นระยะ 24.3 กิโลเมตร รองรับผู้ปั่นจำนวน 15,000 คน เส้นทางจากวงเวียนใหญ่ – แยกพระประแดง – (กลับรถ) ซ.สุขสวัสดิ์ 47 – แยกพระประแดง – สิ้นสุดที่วงเวียนใหญ่
 • ขบวนเจ หรือขบวนพระประแดงอาเขตปั่นระยะ 23.7 รองรับผู้ปั่นจำนวน 15,000 คน เส้นทางจากพระประแดงอาเขต – แยกมไหศวรรย์ – แยกท่าพระ – วงเวียนใหญ่ – แยกพระประแดง – (กลับรถ) ซ.สุขสวัสดิ์ 47 – สิ้นสุดที่พระประแดงอาเขต
 • และขบวนเค หรือขบวนโกดังศุภนาวากรุ๊ป ปั่นระยะ 23 กิโลเมตร รองรับผู้ปั่นจำนวน 11,000 คน เส้นทางจากโกดังศุภนาวากรุ๊ป – แยกพระประแดง – รพ.พระปิ่นเกล้า – วงเวียนใหญ่ (วนกลับ) – รพ.พระปิ่นเกล้า – แยกพระประแดง -สิ้นสุดที่โกดังศุภนาวากรุ๊ป

“เส้นทางปั่นจักรยานไปกลับพระลานพระราชวังดุสิต-คลองลัดโพธิ์มีความสำคัญ เพราะได้ปั่นผ่าน 29 คลอง ที่บูรพมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงให้ขุดขึ้น เพื่อดูแลระบบคมนาคม การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ขุดคลองลัดโพธิ์เพื่อบรรเทาอุทกภัยในกรุงเทพฯ จึงถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป โครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จะลงไปพัฒนาคูคลอง 29 แห่งนี้ต่อไป” พลโท ณรงค์พันธ์กล่าว

แถลงข่าว
แถลงข่าว

 

เส้นทางเสด็จฯ
เส้นทางเสด็จฯ

ขอเชิญประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” วันที่ 9 ธันวาคม 2561  พร้อมกันทั่วประเทศ  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฯ  และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ ในต่างจังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ  หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– เปิดให้ปชช.ลงทะเบียนร่วมปั่นจักรยาน “ไบค์อุ่นไอรัก” พรุ่งนี้ 19 พ.ย. เป็นวันแรก

– สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯเปิดงานอุ่นไอรัก ครั้งที่ 2 พร้อมทรงปั่นจักรยาน 9 ธ.ค.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อทรงออกแบบแก่ผู้ร่วม ‘Bike อุ่นไอรัก’ ปชช.เฝ้าฯ รับเสด็จไม่มีรั้วกั้น

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“IATA” กังวลเปลี่ยนระบบสายพานลำเลียงเทอร์มินอล 2 สนามบินสุวรรณภูมิ หวั่นไม่ปลอดภัย
บทความถัดไป‘ธนิตย์ จิตนุกูล’ นำทีมผู้กำกับ ร้องถึงเสรีภาพคนสร้างหนัง หลัง ‘ไทบ้านฯ’ ถูกแบน