สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

กราฟิกลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันชาติและวันฉลองชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายฮัสซัน รูฮานี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
กรุงเตหะราน

ในโอกาสวันชาติและวันฉลองชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ด้วยความเป็นมิตรและความจริงใจต่อกัน จะยิ่งกระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

บทความก่อนหน้านี้รวบพ่อค้าหมูเชิดเงิน 2 แสน เบี้ยวส่งเนื้อหมู งานบวช
บทความถัดไปพีมูฟ บุกทส. ค้าน ร่างพ.ร.บ.อุทยาน-ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า