สมเด็จพระเทพฯ ทรงดนตรีในงานสถาปนาจุฬาฯ 102 ปี

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 26 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันครบรอบ 102 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาฯ, ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ คณาจารย์ ตลอดจน ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน เฝ้าฯรับเสด็จ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงคม จากนั้นเสด็จฯไปทรงบาตรบริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ เสด็จฯไปยังโถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคม ก่อนเสด็จฯไปเสวยพระกระยาหารเช้า

เวลาต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังห้อง 114 ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ “บ้านสุขภาพ จุฬาฯ” ซึ่งบ้านสุขภาพ จุฬาฯ เป็นต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเมืองแห่งแรกในประเทศไทย เป็นสถานที่ที่ประเมินสุขภาพกายและใจ ให้ความรู้ และส่งต่อติดตามผลเกี่ยวกับสุขภาพ นำไปสู่การวิจัยสุขภาพระยะยาวในชุมชนเมือง จากนั้นเสด็จฯไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประทับพระราชอาสน์ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ทอดพระเนตรการบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จขึ้นบนเวที ประทับพระราชอาสน์ ทรงระนาดเอกร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ในบทเพลงกราวนอก และเพลงค้างคาวกินกล้วย จากนั้นทรงขับร้องและทรงดนตรีไทย ได้แก่ ทรงซอ ทรงทรงระนาดเอก ร่วมกับวงสายใยจามจุรี ในบทเพลงรูปสลักหินวีรบุรุษโบราณ ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เพลงขอมทรงเครื่อง เถา และระบำถวายพระพรเทพรัตนราชสุดาอาศิรวาท จบการแสดง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จออกจากหอประชุมจุฬาฯ ก่อนเสด็จฯไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เสวยพระกระยาหารกลางวัน และเสด็จฯกลับ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon