องค์หริภาฯ ทรงติดตามความคืบหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว

เมื่อเวลา 17.48 น. วันที่ 23 เมษายน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการวัดศีลคุณ ตลอดจนประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

การนี้ เสด็จเข้ากุฏิพระธรรมวิสุทธิมงคล ทรงกราบอัฐิธาตุ และรูปเหมือนพระธรรมวิสุทธิมงคล ทรงวางพานพุ่มดอกบัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ ถวายพานพุ่มดอกบัวพร้อมกันนั้นทรงนมัสการ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) และพระอาจารย์อินถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคําน้อย

จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังบริเวณก่อสร้างของโครงการฯ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กราบทูลถวายรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 85% และภาพรวมของโครงการทั้งหมดมีความคืบหน้ามากกว่า 50 % ส่วนที่เหลืออีก 50% นั้น เป็นงานในส่วนศิลปกรรมไทย และงานระบบ

ต่อจากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าการก่อสร้างในส่วนต่างๆ ยังบริเวณสถานที่ก่อสร้างฯ ทั้ง 3 อาคาร ประกอบด้วย ส่วนพระเจดีย์ ส่วนพระวิหาร และส่วนพิพิธภัณฑ์ รวม 6 จุด ดังนี้ 1.บริเวณด้านหน้าของโครงการฯ 2.ลานประทักษิณพระเจดีย์ 3.ส่วนพระวิหาร 4.ส่วนพิพิธภัณฑ์จุดบรรยายแนวแกนโครงการ และ 6.จุดบรรยายพื้นที่ปลูกต้นกระดุมทองบริเวณหน้าโครงการฯ โดยมี รศ.วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ และนายฐิติวัชร์ สุชนวนิช ถวายรายงานความคืบหน้า เสด็จกลับ

สำหรับโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ก่อสร้างบนพื้นที่ขนาด 181 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุ สถานที่รวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน เครื่องอัฐบริขาร และเพื่อระลึกถึงคุณูปการของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ในฐานะที่เป็น “ถูปารหบุคคล” (ถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน) หรือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชาของชาวจังหวัดอุดรธานี และประเทศไทย ที่ครั้งหนึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ธรรมะ ช่วยเหลือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อ พุทธศักราช 2540 ในรูปแบบดำเนินการทอดผ้าป่าทองคำและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ชื่อ “โครงการผ้าป่าช่วยชาติ” รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ และทำความดีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้ศรัทธาสาธุชนเข้าเยี่ยมชมได้ในช่วงกลางปี 2563

บทความก่อนหน้านี้‘ธนาธร’ ทวีตแรกหลัง กกต. ฟัน ‘เข้าข่ายต้องห้ามสมัคร ส.ส.’ ปมหุ้น วี-ลัค
บทความถัดไปโปรดเกล้าฯ ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ 2 นาย บกพร่องปฏิบัติหน้าที่