ในหลวง โปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์หนังสือ ‘บทเจริญพระพุทธมนต์’ และ ‘พระคาถาพระสุนทรีวาณี’

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ตามที่สำนักพระราชวัง ได้เชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน 191 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลนี้

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ และภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือ “พระสุนทรีวาณี” ด้วยทรงพระอนุสรณ์ถึง “คาถาพระสุนทรีวาณี” ที่โบราณสรรเสริญว่า หากบริกรรมสม่ำเสมอจะเกิดปัญญา และคาถานี้อันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระคุณสมบัติของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ค้นคว้าที่มาและปรัชญา ของคติพระสุนทรีวาณีโดยละเอียด ซึ่งหนังสือ “พระสุนทรีวาณี” ได้ประมวลพระราชหัตถเลขา ลายพระหัตถ์ ลิขิต จดหมายกราบทูล และเรื่องสืบเนื่อง นอกจากเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อเชิดชูพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านความเป็นนักวิชาการและนักวิจัยแล้ว ยังเป็นอุบายโกศลโน้มน้าวใจผู้ยังฟุ้งซ่าน สับสน เดือดร้อนด้วยอกุศลวิตกทั้งหลายให้ได้มีที่ยึดเหนี่ยว ด้วยการเพ่งสมาธิจดจ่อไปที่รูปพระสุนทรีวาณี พร้อมสวดคาถาบูชา ก่อให้เกิดความสงบระงับเป็นสมถภาวนา เมื่อได้ศึกษาความหมายของรูปและคาถาตามอรรถาธิบายโดยละเอียด ย่อมบังเกิดความรู้เป็นเครื่องประดับสติปัญญา นำพาความเจริญงอกงามในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นเป็นวิปัสสนาภาวนา สามารถชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วได้ในเบื้องปลาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหวังพระราชหฤทัยว่า ประโยชน์อันพึงเกิดมีแต่หนังสือที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นพระราชกุศลธรรมทานนี้ จักเกื้อกูลให้ผู้ได้รับพระราชทานถึงพร้อมด้วยจิตใจเข้มแข็งองอาจ และสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถสนองพระบรมราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของอาณาราษฎร ให้ประสบประสิทธิผลไพบูลย์ยิ่งขึ้นทุกเมื่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“น้ำมันกัญชาหมอเดชา” วืด ภาคประชาชนเศร้าไม่ผ่านรับรอง จ่อพบ “อนุทิน” 21ก.ค.นี้ (คลิป)
บทความถัดไปโวยรมต.ฝั่งพปชร.กินรวบกรมหลัก เหลือแต่เศษเนื้อสร้างผลงานไม่ได้ ซัดบริหารแบบเผด็จการ