พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ราษฎรประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ราษฎรประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 879  ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์  ณ หอประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 320 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์(เตาไห) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 6 ราย  พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร  ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

บทความก่อนหน้านี้ก้างตำคอ ประจำวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 : โดย นายเสียม
บทความถัดไปมุ่งปรับสัมพันธ์! “รัสเซีย-ยูเครน” แลกตัวนักโทษครั้งใหญ่