พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ราษฎรประสบอุทกภัย จ.มุกดาหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ราษฎรประสบอุทกภัย จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 997 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอนตาล จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon