พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของ ผู้สูงอายุ-นักเรียน จ.สมุทรสงคราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของ ผู้สูงอายุ-นักเรียน จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางโรย คำพาที อายุ 111 ปี ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อ พ.ศ.2451 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีงาม กับเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน มีบุตรรวม 5 คน

วันเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 162 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยแพทย์พระราชทาน ออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียน กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) และคณะครู โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปร่วมกิจกรรมในการเชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กนักเรียน ด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

บทความก่อนหน้านี้รอง ผบ.ตร. ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ บูรณะยกยอดทองคำพระธาตุพนม รอบ 40 ปี
บทความถัดไปไทย-สหรัฐร่วมรณรงค์ ใช้ยารักษาโรคที่ปลอดภัย