โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสังฆทาน ถวายพระสงฆ์ จ.นนทบุรี

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสังฆทาน ถวายพระสงฆ์ จ.นนทบุรี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงเลื่อมใส และทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ทั้งทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดในจังหวัดนนทบุรี

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้า จรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทานผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน แด่ พระครูวรกิจธำรง (คำหมุน ธมฺมวิโร) อายุ 92 ปี พรรษา 72 เจ้าอาวาสวัดตึก และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 201 ชุด ไปมอบแก่นักเรียนนโรงเรียนวัดตึก กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์มาออกหน่วยบริการตรวจรักษาให้แก่ประชาชน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วย ซึ่งนักเรียนและประชาชนที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิตและมุทิตาสักการะ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

บทความก่อนหน้านี้มิชลินส่ง’ไพลอต สตรีท 2’ ยางมอ’ไซค์ดีไซน์ใหม่บุก
บทความถัดไปกาละแมร์ ชวนชม ชิม ช้อป ที่เสนีย์ฟู้ด มาร์เก็ต(คลิป)