กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติ พร้อม กรมหลวงราชสาริณีฯ

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติ พร้อม กรมหลวงราชสาริณีฯ

เวลา 14.41 น. วันที่ 12 กันยายน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ทรงเปิด “โครงการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทบาทพนักงานอัยการในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีด้วยรูปแบบสหวิชาชีพ” ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน, สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด และสาขา รวมทั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว จากการทรงงานในด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย และเพื่อนำเสนอรูปแบบการทำงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและโรคเอดส์

โอกาสนี้ ประทานสื่ออุปกรณ์ “เครื่องหมายที่ใช้ในการแสดงเจตนารมณ์” แก่ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด, โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย, สภากาชาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิด้านเอชไอวี ในลักษณะแบบสหวิชาชีพ เพื่อให้เกิดระบบการประสานงาน และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิด้านเอชไอวี ซึ่งจะทำให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ หรือผู้ได้รับผลกระทบด้านเอชไอวี ได้รับการคุ้มครองสิทธิมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการลดการถูกตีตรา และขจัดการเลือกปฏิบัติได้มากขึ้น

ภาพจาก Centra by Centara Government Complex Hotel

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้ตรวจฯ ชี้ พาราควอตอันตราย ชงรบ.สั่งขึ้นบัญชีวัตถุอันตราย ห้ามนำเข้า-จำหน่าย
บทความถัดไปวาติกันแถลง ‘โป๊ปฟรานซิส’ เสด็จเยือนไทย ปลายเดือน พ.ย.นี้