ปีติชมพระบารมีใกล้ชิด ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯเยาวราช

ปีติชมพระบารมีใกล้ชิด ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯเยาวราช

เสด็จฯเยาวราช – พสกนิกรชาวไทยเชื้อสายจีนต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จตลอด 2 ข้างทาง ณ ถนนเยาวราช ราชวงศ์ เจริญกรุง และ ถนนมิตรภาพไทย-จีน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม

จากหลักฐานประวัติศาสตร์ ไทยและจีนมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่โบราณกาล ชาวจีนจำนวนมากได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตั้งรกรากถิ่นฐานประกอบอาชีพติดต่อค้าขายกัน จนเกิดเป็นชุมชนชาวจีนมากมาย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทำให้คนจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยมีความรัก ความสามัคคี ร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้พระบรมโพธิสมภารตลอดมา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ชาวไทยเชื้อสายจีน นำโดย หอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ประกอบด้วย 1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ เป็นการแสดงวีดิทัศน์ บอกเล่าเรื่องราว พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีต่อชาวไทยเชื้อสายจีน เริ่มตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านอุโมงค์แอลอีดี มีความยาว 20 เมตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและจีนมาอย่างต่อเนื่อง พระองค์เสด็จฯเยือนประเทศจีนหลายครั้ง อาทิ วันที่ 23 ตุลาคม 2535 เสด็จฯไปทอดพระเนตรทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองเซี่ยถวาน เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต๋าหลี่ ทอดพระเนตรกำแพงเมืองจีน ครั้งนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จด้วย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระราชอาคันตุกะจากประเทศจีนหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน

2.ขบวนเฉลิมพระเกียรติ จากองค์กรต่างๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีน และให้ประชาชนได้ชื่นชมการแสดงเอ็งกอ เชิดมังกร และสิงโต อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวจีน

3.บริการอาหารรสเลิศ จากเยาวราชแก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ ตลอด 2 ข้างทางถนนเยาวราช โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องในศุภมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

การเสด็จฯไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเสด็จฯไปทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนครั้งนี้ จึงนับเป็น “ประวัติศาสตร์ครั้งแรก” ในรอบ 73 ปี ที่พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย เสด็จฯมาทรงเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายจีน หลังจากครั้งสุดท้ายที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ประพาสสำเพ็งครั้งดำรงพระราชอิสริยยศพระอนุชา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2489

ยังความปีติมาสู่ชาวไทยเชื้อสายจีนในเยาวราชเป็นอย่างมาก

ก่อนถึงวันเสด็จฯ ชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นต่างร่วมกันตกแต่งบ้านเรือน ทำความสะอาด ฟุตปาธและต้นไม้ข้างทางก็มีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดและตัดแต่งเป็นภาพสวยงามสบายตา รวมไปถึงการลาดยางมะตอยถนนใหม่ ทุกคนต่างพร้อมใจเตรียมการรับเสด็จอย่างเอิกเกริก

เมื่อมาถึงวันที่เฝ้าคอย ทั้งเยาวราชงดงามไปด้วยการประดับประดาตกแต่งไปด้วยธงทิว โคมจีนสีแดง แพรพรรณสีเหลืองและสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ และพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ มีการสร้างซุ้มประตูรับเสด็จ พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์มาประดิษฐานทั้งที่ซุ้มประตู ด้านหน้าอาคาร ห้างร้านต่างๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมติดป้าย “ทรงพระเจริญ” จนสุดถนนอย่างพร้อมเพรียงกัน

ครั้นเวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์สูท เนกไทสีแดง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์กี่เพ้าสีแดง

เมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่วัดไตรมิตรฯ แล้ว ทั้งสองพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ถนนเยาวราช ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” แล้วทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ภายในอุโมงค์

ในโอกาสนี้ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และประธานจัดงาน ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายแสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และประธานดำเนินการจัดงาน ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นางสมศรี ตั้งสิทธิ์ภักดี ผู้แทนบริษัทห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายมังกรทองคำ ที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ นางดาว ตั้งสิทธิ์ภักดี ผู้แทนบริษัทห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายม้าทองคำ ที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปถวายสักการะสิ่งศักสิทธิ์ที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ วัดมังกรกมลาวาส และประทับพักพระราชอิริยาบถ ที่โรงแรมแกรนด์ไชน่า ซึ่งทั้งสามแห่งได้จัดเตรียมสถานที่อย่างงดงาม

ตลอดเส้นทางเสด็จไปทั้ง 3 สถานที่นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินท่ามกลางปวงชนชาวไทยเชื้อสายจีน และพสกนิกรชาวไทยจากทั่วประเทศที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองมาเฝ้าฯรับเสด็จตั้งแต่เช้า ทำให้ถนนมังกรย่านเยาวราชงดงามไปด้วยสีเหลืองอร่าม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีสีพระพักตร์แจ่มใส ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรทั้งสองข้างทางอย่างไม่ทรงถือพระองค์ เมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ผ่าน พสกนิกรต่างพนมมือแสดงความเคารพ บางคนก้มลงกราบแนบพื้น ขณะที่บางคนน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันที่ได้เฝ้าฯรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ทุกคนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ ธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธย ส.ท. ปลิวไสวไปทั่วท้องถนนเยาวราช

ท้องถนนแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น ไม่มีแผงกั้นระหว่างพระองค์กับพสกนิกร เป็นความใกล้ชิดที่สุดระหว่างพระมหากษัตริย์ พระราชินี และปวงชนชาวไทย ที่มีคนหนึ่งนำผ้าขาวเล็กๆ มาปูไว้กับพื้นเพื่อให้ รัชกาลที่ 10 ทรงประทับฉลองพระบาทลงบนผ้า เพื่อนำกลับไปบูชา กับอีกหนึ่งคนที่นำผ้ามาวางไว้บนพื้น เพื่อเช็ดฉลองพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 10

เป็นความ “จงรัก” และ “ภักดี” อย่างหาที่สุดมิได้

การเสด็จฯครั้งนี้ รวมระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง โดยเสด็จฯกลับในเวลา 20.10 น.

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี กล่าวว่า ครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯมาทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิด ไม่มีรั้วกั้น รู้สึกปีติเป็นอย่างยิ่ง พวกเราสมาคมไทยเชื้อสายจีนร่วม 100 สมาคมช่วยกันจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ร่วม 3 เดือน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด และสมพระเกียรติ ซึ่งงานดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

“ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย การเสด็จฯของพระองค์ในครั้งนี้นับเป็นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์” นายจิตติกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon