ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ พระราชพิธีสงกรานต์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ พระราชพิธีสงกรานต์

เมื่อเวลา 17.21 น. วันที่ 15 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระราชพิธีสงกรานต์ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

การนี้ เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบทูลด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะให้ กระทรวงมหาดไทยเชิญไปสำหรับถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่างๆ จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ไปยังหน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่ายฉีด พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม

ต่อจากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังหอพระคันธารราษฎร์ (นอกกำแพงแก้วหน้าพระอุโบสถ) ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ

 

การนี้ เสด็จไปยังหอพระราชกรมานุสร (หอเหนือ หลังพระอุโบสถ) ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย 1 องค์ กรุงศรีอยุธยา 33 องค์ และกรุงธนบุรี 1 องค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ เสด็จไปยังหอพระราชพงศานุสร (หอใต้ หลังพระอุโบสถ) ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์ กรุงรัตนโกสินทร์ 8 องค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ เสด็จไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ ทรงพระสุหร่ายสรงองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ จากนั้น เสด็จขึ้นพระมณฑป ทรงพระสุหร่ายสรงพระไตรปิฎก แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ การนี้ เสด็จออกจากพระมณฑปไปยังจระนำปราสาทพระเทพบิดร ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปเทพบิดร และพระพุทธรูปบริวาร แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ

 

เสด็จออกจากจระนำไปยังต้นนิโครธ ทรงพระสุหร่ายสรงต้นนิโครธ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เสด็จจากต้นนิโครธ ไปยังพระวิหารยอด ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ เสด็จไปยังหอพระมณเฑียรธรรม ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และพระพุทธบาทจำลอง ทรงจุดรูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ

เสด็จไปยังหอพระนาก ทรงพระสุหร่ายสรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ประทับพระเก้าอี้ ขณะนั้น พระสงฆ์ 5 รูปนั่งพร้อมที่อาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง เสด็จไปทรงทอดผ้าคู่ ประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ 5 รูปสดับปกรณ์พระอัฐิพระบวรราชเจ้า 4 พระองค์ และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอีก 1 พระองค์ รวมเป็น 5 พระองค์ เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ และเจ้าพนักงาน ลาดพระภูษาโยง พร้อมแล้ว ทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ 40 คู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ 40 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วออกจากหอพระนาก เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อย ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เสด็จออกจากหอพระนาก และเสด็จกลับในเวลาต่อมา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จุติ สั่งการ พมจ. ลงพื้นที่ช่วย ปชช.ภายใน 24 ชม. เมื่อสะท้อนปัญหาผ่านโซเชียล
บทความถัดไปคืนเดียวได้ 8.3 ล้าน แห่บริจาคช่วยลุงแท็กซี่วัย 72 โดนพิษโควิด ลุงปิดรับแล้ว ลั่นนำบางส่วนช่วย รพ.