ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.มาลาวี เนื่องในวันเอกราช

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.มาลาวี เนื่องในวันเอกราช

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควรา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี
กรุงลิลองเว

ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสรารณรัฐมาลาวี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวมาลาวีมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กู้ภัยกำแพงเพชรเร่งต่อโลงตามคำขอสาวอ้วน
บทความถัดไปสะพานแห่งกาลเวลา : คำถามที่ทุกคนอยากรู้คำตอบ โดย ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์