องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ศตวรรษ มรภ.เทพสตรี จ.ลพบุรี

องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ศตวรรษ มรภ.เทพสตรี จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ศตวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในการสร้างผู้เรียนให้มีทรรศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

จากนั้นในตอนบ่าย ได้รับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะต่างๆ ที่ได้นำความรู้ตามศาสตร์ที่เรียนลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง อันเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนมีใจรักในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยความเข้าใจในรากเหง้าวัฒนธรรม และเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน อาทิ การสร้างเครื่องสับย่อยผักตบชะวาให้กับชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา ระบบบลูธูท (Bluetooth) ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เพื่อการท่องเที่ยววิถีใหม่ นวัตกรรมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนที่มีอาชีพเพาะเห็ด จนทำให้มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึงกิโลกรัมละ 300 บาท และการพัฒนากลยุทธ์ตลาดออนไลน์ให้กับชุมชนเครื่องจักสานเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ปรพล อดิเรกสาร’ เข้าแสดงความยินดี ‘ดอน ปรมัตถ์วินัย’
บทความถัดไปคุณลุงเมืองตรัง ซดเหล้าหนัก เป็นลมช็อก นอนเสียชีวิตในขนำ