เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงรับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงรับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya ได้เผยแพร่พระรูปพร้อมข้อความว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เฝ้า ถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านการออกแบบแฟชั่นและประสานความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ในลักษณะสหสาขาวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตลอดจนประชาชนและประเทศชาติ ทรงคิดค้นการผสม ผสานเทคนิคการปักชั้นสูงแบบฝรั่งเศสและช่างทองหลวง เพื่อพัฒนาลายปักผ้าไทยให้มีความทันสมัย สามารถผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างลงตัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมศิลป์ตรวจภาพเขียนสีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
บทความถัดไป“นักเรียนเลว” ถามหามาตรฐานเกณฑ์หักคะแนนนร.ทำผิด หลังพบมาตรฐานต่าง