ร.10 เสด็จอุดรฯรอบ 21 ปี ทรงพระอักษรพระราชทานผู้ว่าฯอุดรธานี

ร.10 เสด็จอุดรฯรอบ 21 ปี ทรงพระอักษรพระราชทานผู้ว่าฯอุดรธานี

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่ง มาถึงยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายนภดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.อุดรธานี พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังการ กองบิน 23 และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

พลโทธเนษ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ และตรวจแถวกองเกียรติยศแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี ถ.เฉลิมพระเกียรติ (พระบรมราชาภิเษก) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นำข้าราชการฝ่ายตุลาการ ตลอดจนบรรดาข้าราชการและเหล่าพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จ

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาอุดรธานีครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542 ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดศาลหลักเมืองอุดรธานี ซึ่งชาวอุดรธานีถือเอาวันที่ 29 มกราคมของทุกปี จัดพิธีบวงสรวงใหญ่ศาลหลักเมือง ซึ่งจัดต่อเนื่องตลอด 21 ปีที่ผ่านมา

นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กล่าวว่า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ้าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี ในวันนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาล และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2538

“ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ได้ปรับปรุงกฎหมายให้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ตาม พรบ.ศาลยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตลอดท้องที่ จ.อุดรธานี เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพและการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นการกระจายความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี ได้สำเร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นอาคารกว้างขวางทันสมัย สมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันศาลยุติธรรม ซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ทุกประการ”

สำหรับศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 569 ม.9 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื้อที่ 11 ไร่ 96 ตรว. อาคารที่ทำการมีความสง่างาม สมกับเป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กสูงสามชั้น ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องธุรการ ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องงานคดี ห้องสำนวน ห้องควบคุมชาย-หญิง อย่างละ 1 ห้อง , ชั้นที่ 2 เป็นห้องพิจารณาคดี 4 ห้อง ห้องไกล่เกลี่ย ห้องสมุด ห้องพักผู้พิพากษาสมทบ ห้องพักอัยการ ห้องพักทนายความและห้องประชุม ส่วนชั้นที่ 3 เป็นห้องพักผู้พิพากษา

ในการเสด็จพระราชดำเนินมายัง จ.อุดรธานี มีพสกนิกรเฝ้ารอรับเสด็จ ทยอยมาตั้งแต่ 13.00 น. เพื่อรับการคัดกรอง ทั้งบริเวณลานจอดเครื่องบิน หน้าอาคารกองบังคับการกองบิน 23 , บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี และริมในถนนเฉลิมพระเกียรติ รวมแล้วกว่า 10,000 คน โดยพสกนิกรที่เฝ้ารับเสด็จ มาด้วยเสื้อสีเหลือง , หลากสี , สมาคม-องค์กร , ผ้าพื้นเมือง , ชุดชนเผ่า (ภูไท-พวน-โซ่ง) และชุดตามเชื้อชาติ (เวียดนาม) ที่เข้ามาพักอาศัยใน จ.อุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ให้พสกนิกรรับเสด็จอย่างใกล้ชิด หลังจากประกอบพิธีฯ โดยเฉพาะการลงลายพระหัตถ์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จที่ จังหวัดอุดรธานี ความตอนหนึ่งว่า ” ขอบใจในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษา บ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย ” และลงลายพระหัตถ์ในพระบรมฉายาลักษณ์ ที่พสกนิกรนำมาแสดงความจงรักภักดี

ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเดินเป็นถนนทหาร ได้รับการปรับปรุงติดตั้งไฟประติมากรรม (ช่อไฟดอกทองกวาว-เสาลายขันหมากเบ็ง) , ตกแต่งเกาะกลางถนนด้วยต้นไม้ตามฤดูกาล , ปลูกต้นทองอุไร (ดอกสีเหลือง) ตลอดแนวหน้าส่วนราชการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ สร้างซุ้มประตูเมือง และนำสายไฟฟ้า-สายสัญญาณลงใต้ดิน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image