สมเด็จพระราชินี ทอดพระเนตร ‘โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี’ เพชรบุรี

สมเด็จพระราชินี ทอดพระเนตร ‘โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี’ เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริในเรื่องการฟื้นฟูสภาพดินที่แห้งแล้งเมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทราย โดยมีพระราชประสงค์หาพื้นที่เพื่อทดลองการฟื้นฟูพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเกิดขึ้นโดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การชลประทาน การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้ประชาชนได้พิจารณารูปแบบการเกษตรเพื่อใช้ในแปลงของตน

มูลนิธิชัยพัฒนาได้ยึดพระราชดำริที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จากผืนดินที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่คุณภาพดินแย่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันโครงการแห่งนี้สามารถพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งเสื่อมคุณภาพ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon