ทูตออสเตรเลีย เล่าความประทับใจสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ‘ในหลวง’ เผย ‘ภาพหาชมยาก’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทูตออสเตรเลีย เล่าความประทับใจสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ‘ในหลวง’ เผย ‘ภาพหาชมยาก’ ขณะทรงศึกษาวิทยาลัยดันทรูน

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นั้น

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ฯพณฯ นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวในการนำสื่อมวลชนชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปีพ.ศ.2505 และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างพ.ศ.2513-2519 ซึ่งมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมทำข่าว ว่า สืบเนื่องจาก ปีพ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ได้ค้นพบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียส่วนหนึ่ง และคิดว่าน่าจะขยายทำสารคดีได้

จึงไปค้นหาต่อที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย ได้พบวีดิทัศน์และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานเลี้ยงต้อนรับ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปีพ.ศ.2505 พร้อมวีดิทัศน์และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาระดับเตรียมทหาร ณ คิงส์สกูล เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ และวิทยาลัยการทหารชั้นสูง ที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะมาก่อน ทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์
นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์
นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

นายอัลลันกล่าวอีกว่า สถานทูตคิดว่านี่จะเป็นผลงานสำคัญที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงเริ่มทำสารคดีตั้งแต่ปี 2561 โดยนำเสนอวีดิทัศน์และพระบรมฉายาลักษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมสัมภาษณ์พระสหายร่วมชั้นเรียน เช่น พล.อ.เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการฯ คนปัจจุบัน, พล.อ.เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ อดีตผู้สำเร็จราชการฯ บอกเล่าเหตุการณ์ขณะทรงศึกษา โดยเป็นสารคดีความยาวประมาณ 18 นาที ที่ได้ปรึกษาสำนักพระราชวัง และกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้ว

Advertisement

ทั้งนี้ ตอนแรกทำเป็นภาคภาษาไทย แต่ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทอดพระเนตรก่อนหน้านี้ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ทำเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วย อาจเพราะทรงอยากฟังเสียงต้นฉบับพระสหายและบรรยากาศจริงในวีดิทัศน์ จึงได้จัดทำเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วย และฉายในพิธีที่พระองค์ พร้อม พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ด้วย

  “หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร ผมได้กราบบังคมทูลฯ ว่าตัวผมเองได้ดูสารคดีนี้มา 10 กว่าครั้งแล้ว พระองค์รับสั่งกลับมาว่า ทรงทอดพระเนตรสารคดีนี้มาหลายครั้งแล้วเช่นกัน แสดงว่าพระองค์ทรงพึงพอใจ และเป็นสิ่งที่ผมยังจำขึ้นใจตอนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง พระองค์ตรัสว่า รักออสเตรเลีย ส่วนตัวคิดว่านี่จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์และพระราชินีเสด็จฯ มา” นายอัลลันกล่าวด้วยน้ำเสียงประทับใจ

จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย
จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย
จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย
จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย
จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย
จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย
จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย
จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย
จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย
จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย
จาก National Archives of Australia หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลีย

สำหรับวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ จะฉายหลังข่าวพระราชสำนัก แบ่งเป็น 3 ตอนคือ

1.ช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปีพ.ศ.2505 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย

2.ช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาในวิทยาลัยการทหารดันทรูน

และ3.ช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการทหารดันทรูน และอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ตอนละ 6-8 นาที เริ่มวันที่ 16, 17 และ 18 กุมภาพันธ์ และสื่อมวลชนต่างๆ ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์ จะเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่อไป

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image