ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ซีเรีย เนื่องในวันเอกราช

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ซีเรีย เนื่องในวันเอกราช

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 เมษายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายบะชาร อัลอะสัด
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
กรุงดามัสกัส

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซีเรีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับซีเรียจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon