ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ แก่ปชช.กลุ่มเปราะบาง ถวายเป็นพระกุศล ‘กรมพระศรีสวางควัฒน’

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ แก่ปชช.กลุ่มเปราะบาง ถวายเป็นพระกุศล ‘กรมพระศรีสวางควัฒน’

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมสานหัวใจทำความดี ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ๖,๔๐๐ ราย ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สิริศิลปิน” ศิลป์เพื่อชีวิต เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม

โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเป็นตัวแทนพสกนิกรกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระภารกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์อันทรงคุณประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยพสกนิกรและพระราชทานแนวนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ติดต่อจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสืบสานพระปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้จัดกิจกรรมสานหัวใจทำความดีฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวนทั้งสิ้น 6,400 ราย ถวายเป็นพระกุศลฯ

ประกอบด้วยผู้พิการ จำนวน 1,500 ราย ผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัด จำนวน 3,900 ราย และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 ราย โดยวัคซีนซิโนฟาร์มที่นำมาฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในวันนี้เป็นวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากองค์กรต่าง ๆ จำนวน 10% จากจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภายในงาน เปิดให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สิริศิลปิน” ศิลป์เพื่อชีวิต โดยจัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อให้ประชาชนและผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง

รวมทั้งได้ร่วมสนุกไปกับฟีเจอร์การถ่ายภาพร่วมกับ ผลงานภาพฝีพระหัตถ์ผ่านเทคโนโลยี AR และให้ประชาชนได้โพสต์รูปหรือสตอรี่แบ่งปันลงบนอินสตาแกรม เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลป์ขององค์สิริศิลปินให้แพร่หลายไปสู่ทุกมุมโลก ทั้งยังทรงมีพระดำริให้นำภาพวาดฝีพระหัตถ์ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เพื่อนำรายได้เป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือประชาชนตามท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล และได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยพิบัติต่างๆ ผ่านการสมทบทุนมูลนิธิในพระดำริอีกด้วย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ ขอเชิญประชาชนร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ผ่านสติ๊กเกอร์ไลน์ภาพฝีพระหัตถ์ฯ หลากลาย หลายชีวิต ชุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ดาวน์โหลดได้ที่ คลิก สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-3-03199-9 และสามารถร่วมติดตามพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะผ่านเทคโนโลยี AR Filter ได้ทางอินสตาแกรม sirisinlapin

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon