กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงห่วงปชช.ป่วยโควิด ไม่อยากเห็นความทุกข์ระทม ให้กำลังใจพอ.สว.ระดมฉีดวัคซีนไม่หวังผลตอบแทน

กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงห่วงปชช.ป่วยโควิด ไม่อยากเห็นความทุกข์ระทม ให้กำลังใจพอ.สว.ระดมฉีดวัคซีนไม่หวังผลตอบแทน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมด้วย นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เข้าเฝ้าฯ และพระราชทานสัมภาษณ์เรื่อง การวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ด้วยเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วกันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ความสำคัญด้านการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยากที่จะเข้าถึงการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แม้ในภาวะวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในปัจจุบัน

ทรงมีความห่วงใยและทรงติดตาม ศึกษา วางแผนแนวทางเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการป่วยหนักหากมีอาการติดเชื้อ จึงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ซึ่งมีความพร้อมของทีมอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพระราชทานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เร็วขึ้น และมากขึ้น

ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้เป็นสมาชิก พอ.สว. ทรงมีพระดำริให้ทีมหน่วยแพทย์ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงช่วยออกหน่วยข้ามเขตเพื่อไปให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำการศึกษาวิจัยควบคู่ไปกับการใช้วัคซีนแก่ประชาชนในประเทศ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการมีตัวเลือกวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับประชากรแต่ละกลุ่มโดยเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดในอนาคต

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. รวมถึงบุคลากรด่านหน้าทั่วประเทศ ที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโควิด-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ และทรงชื่นชมน้ำใจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ความตอนหนึ่งว่า

“เมื่อเห็นภาพในโทรทัศน์ที่มีคนป่วย คนตายข้างถนน เห็นแล้วทนไม่ได้ พอดีท่านทูตจีนก็มาหาข้าพเจ้า และบอกว่าท่านไม่ทราบว่าข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าโปรเจกต์อยู่ คือเราไม่กล้าไปขอคนอื่นเขา ก็เกรงใจเขา แต่ข้าพเจ้าเองคิดในใจว่าปล่อยให้ราษฎรทุกข์ระทมอย่างนั้นไม่ได้ ข้าพเจ้าก็เพียงแต่เอาคนที่ข้าพเจ้ารู้จัก อย่าง พอ.สว. นี่ข้าพเจ้ารู้จักดีว่าเขาจะไปฉีดยาให้ได้ เพราะจริงๆ แล้วหน้าที่ดูแลประชาชนไทยเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะข้าพเจ้าคนเดียว แล้วก็เห็นแล้ว ข้าพเจ้ามาพร้อมกับ พอ.สว. ซึ่งพวกเราก็ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ได้คิดถึงแต่จะเอาค่าตอบแทนหรืออะไร พอ.สว. ทุกคน ข้าพเจ้าพูดแทนได้ว่า ทุกคนมีความเคารพ เทิดทูนสมเด็จย่า สมเด็จป้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 อย่างมาก เพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมที่จะทำอะไรก็ตามถวายท่าน”

จากพระกรณียกิจการทรงงานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ทรงตั้งมั่นในพระปณิธานดำเนินรอยตามพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานอันมีคุณค่ายิ่งในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลาง ชี้ บ.บีพีเอ็นพี ไม่มีสิทธิ์ร่วมประมูลรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญา 3-1 กรุงเทพ-โคราช
บทความถัดไปปธ.หัวหินรีชาร์จเซ็ง ปลัด สธ.เปลี่ยนม้ากลางศึก ย้ายนายแพทย์ สสจ.ประจวบฯไปสมุทรสาคร