ในหลวง พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย 4 จว. ‘ลพบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา’

ในหลวง พระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย 4 จว. ‘ลพบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา’

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนี้

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นำไปปรับใช้ในการกำหนดแผนและวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

วันเดียวกัน พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดพิพัฒนาราม (วัดดอนไข่เต่า) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลาต่อมา พลเอก ไพบูลย์ ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมกองบังการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,250 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมกองบังการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี

ขณะที่ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี  ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก จอม ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัว ผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เผาแล้ว คนไข้รอรักษาจนเสียชีวิตใน รพ. ด้าน ผอ.ชี้แจง-แสดงความเสียใจ ยันเร่งเยียวยา
บทความถัดไปกอนช. ประกาศจับตา เขื่อนแก่งกระจาน-ปราณบุรี-ห้วยไทรงาม เสี่ยงน้ำล้น ช่วง 6-10 ต.ค.นี้