โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ และที่อยู่อาศัยของราษฎร กับทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรไทย และด้วยน้ำพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณา ที่จะทรงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนให้ทุเลาลงนั้น

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทาน ให้แก่ ครอบครัวนางสันธิยา บรรลังกุล ราษฎรตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ บ้านเลขที่ 1002 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

นางสันธิยา  บรรลังกุล เดิมพักอาศัยอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาด มีภาระดูแลนายสง่า   บรรลังกุล ซึ่งเป็นสามี ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้านให้แก่ครอบครัวนางสันธิยาฯ ให้ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และเพื่อให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ต่อไป

โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานบ้าน แก่ประชาชน จ.ชัยภูมิ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ

 

โดยมีส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ช่วยสนับสนุนแรงกาย และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ในการนี้ นางสันธิยา  บรรลังกุล และครอบครัว รู้สึกปลื้มปีติ กับยังเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon